Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Dar Svetega pisma je prevod preproste in pregledne razprave, ki so jo angleški škofje za svoje vernike izdali v prvih letih novega tisočletja in ob 40-letnici izida koncilske konstitucije o Božjem razodetju, ki je izšla leta 1965. Razprava nosi se opira na številne cerkvene dokumente, ki se nanašajo na branje in razlaganje Božje besede, vsebuje pa tudi navodila in smernice, ki nam omogočajo hitrejše in globlje razumevanje svetopisemskih knjig in posameznih odlomkov.

Za boljše razumevanje Svetega pisma se je potrebno globoko zavedati, da gre za Božjo besedo, zapisano v človeškem jeziku. Na eni strani je njen avtor Bog, na drugi pa so to tudi sveti pisatelji. Da je potrebno upoštevati oba vidika, je učil tudi papež Janez Pavel II.: Katoliški eksegeti svoje pozornosti ne posvečajo samo človeškemu vidiku svetopisemskega razodetja, kar je včasih napaka zgodovinsko-kritične metode, ali samo Božjemu vidiku, za kar se zavzemajo  fundamentalisti, pač pa v svojih prizadevanjih skušajo osvetliti obe gledišči, medsebojno povezani v »Božjem sestopu« (BR 13), kar predstavlja temelj celotne Biblije.

 

Vabljeni k branju prevoda preproste in pregledne razprave, ki so jo angleški škofje za svoje vernike izdali v prvih letih novega tisočletja in ob 40-letnici izida koncilske konstitucije o Božjem razodetju, kije izšla leta 1965. Razprava nosi  naslov Dar Svetega pisma in se opira na številne cerkvene dokumente, ki se nanašajo na branje in razlaganje Božje besede, vsebuje pa tudi navodila in smernice, ki nam omogočajo hitrejše in globlje razumevanje svetopisemskih knjig in posameznih odlomkov.

- Dar Svetega pisma -

 

Razpravo lahko prejmete na povezavi.

Back to top