Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Vsebina v pripravi.

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Vsebina

Pojma pravičnosti in odrešenja med vsemi svetopisemskimi teološkimi pojmi segata najširše in najgloblje v vse temeljne postavke svetopisemskega razodetja. Semantična analiza pojmov v razmerju med Staro in Novo zavezo ter v razmerju do drugih religij kaže naslednja dejstva:

Semantics of Old Testament theological concepts in the New Testamen

Izbirno predavanja v štidijski program 3. stopnje - doktorski program Teologija

Izbrana poglavja biblične antropologije za programa Zakonske in družinske študije in Religiologija in etika

Doctoral study programme Theology

Vsebina v pripravi.

Vsebina v pripravi.

Back to top