Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

 

Poziv k streznitvi in prepoznavanju znamenj (15,29-34)

 

29        Kaj bodo sicer dosegli tisti, ki se dajejo krstiti za mrtve? Če mrtvi sploh ne vstajajo, kaj se še dajejo krstiti zanje?

30        Čemu se tudi mi vsako uro izpostavljamo nevarnostim?

31        Pri svojem ponosu na vas, bratje, ki ga imam v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, vam zagotavljam, da dan za dnem umiram.

32        Kaj mi koristi, če sem se v Efezu po človeško boril z zvermi? Če mrtvi ne vstajajo, jejmo in pijmo, saj bomo jutri umrli.

33        Ne dajte se zapeljati! Dober značaj pokvarijo slabi pogovori.

34        Streznite se, kakor je prav, in ne grešite. Nekateri namreč Boga ne poznajo. Vam v sramoto govorim.

 

Pavel v tem odlomku pri dokazovanju Kristusovega vstajenja ponovno menja strategijo. Če se je v predhodnem odlomku 15,20-29 skliceval na teološke argumente, s katerimi je iz odrešenjske zgodovine dokazoval, da je Kristus drugi Adam, po katerem bo ponovno prišlo življenje na vse ljudi, ker bo odpravil nepokorščino prvega, tukaj argumentira iz lastne izkušnje ter apelira na uvid poslušalcev. Navede dva konkretna argumenta, ki naj bi Korinčane prepričala o resničnosti in nujnosti vstajenja.

Najprej omenja neko nenavadno prakso krsta za mrtve. Frazo hyper tōn nekrōn je mogoče prevajati na dva načina: da se krstijo mrtvi (duhovno mrtvi zaradi greha) ali da se nekdo drug krsti za mrtve (v njihovem imenu). To prakso Pavel sicer ne priporoča, a je tudi ne zavrača, če je to utemeljeno na veri v moč molitve za umrle. Ni sicer jasno, kaj naj bi to sploh pomenilo, in je možnih več razlag. Grški očetje so razumeli mrtve kot tiste, ki se krstijo. Pri tem pomenijo »mrtvi« telesa krščencev, ki so podvrženi smrtnosti zaradi greha in se pri krstu potopijo v zakrament Kristusove smrti (Rim 8,10). Verjetno je šlo za krst za umrle katehumene, sorodnike ali prijatelje Korinčanov. Nekateri krščanski avtorji iz 3. in 4. st. pišejo o t. i. »nadomestnem krstu«, ki naj bi ga prakticirale razne krščanske sekte (Tertulijan, Adv. Marc. 5, 10). Iz komentarja Prvega pisma Korinčanom Janeza Krizostoma (prim. Hom. 40, PG 61, 347) je razvidno, da je šlo le za prakso korintske Cerkve, in še to ne za splošno, ampak za sporadičen pojav. Nekateri razlagalci pa menijo, da je šlo za krst umirajočih bolnikov ali otrok. (prim. Collins 1999, 556–557; Fabris 1999, 205; Thiselton 2000, 1242–1249)

Druga ponujena razlaga pa je, da je bila praksa podobna običajem današnjih mormonov: krščevanje po zastopniku za tiste, ki so umrli brez krsta. Taka praksa bi delovala kot neke vrste magija, saj mrtvi ne more izraziti dejanja vere, in malo verjetno je, da bi Pavel do take prakse zavzel nevtralno stališče. Končne razlage ni mogoče dati, a Korinčani so nedvomno vedeli, na kaj se je nanašal Pavel in kaj je želel s tem povedati. Nobena krstna praksa nima smisla brez vere v vstajenje mrtvih

Drugi praktični argument za nujnost vere v vstajenje pa uporabi iz lastnega življenja. Čemu se tudi mi vsako uro izpostavljamo nevarnostim? (v. 30) Njegovi stalni napori in žrtve pri apostolskem poslanstvu, ko je moral premagati številne nevarnosti, zalezovanja in grožnje s smrtjo (4,9.12; Rim 8,36; 2 Kor 11,23-18), ne bi imeli nobenega smisla, če ne bi verjel v vstajenje. V 2 Kor 1,8-9 izvemo o smrtnem boju, ki ga je Pavel bil v Efezu, pri čemer gre verjetno za metaforični opis boja z njegovimi zagrizenimi nasprotniki. Pavel citira besede hudobnih v Iz 22,13: Jejmo in pijmo, saj bomo jutri umrli, ki so našle svoj odmev v epikurejskem sloganu: Če mrtvi ne vstajajo, jejmo in pijmo, saj bomo jutri umrli. (v. 32) Za evforično vero tistih Korinčanov, ki so bili prepričani, da so že dosegli duhovno vstajenje, je napor, ki je potreben za resnično krščansko življenje, nesmiseln in absurden. Prav vera v vstajenje in odrešenje, ki prinaša odpuščanje grehov, pa daje tudi takim naporom globok smisel in moč za življenje.

 

Stran je v delu! Več po predavanjih 25. marca v Celju!.

Back to top