Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

VATIKAN (ponedeljek, 9. januar 2017, RV) – Krščansko življenje je preprosto. Potrebno ni nič nenavadnega ali težkega, dovolj je postaviti Jezusa v središče naših vsakdanjih izbir. Tako so se glasile papeževe besede, ko je danes zjutraj, na začetku liturgičnega časa med letom maševal v kapeli Doma sv. Marte in razmišljal ob dnevni Božji besedi (Mr 1,14-20). Jezus je vedno v središču krščanskega življenja, je prva in zadnja Očetova Beseda, Gospod vesolja in edini Zveličar sveta. Jezus Kristus je v središču našega življenja: »Jezus Kristus, ki se razodene, se da videti.

Mi pa smo povabljeni, da ga spoznamo, prepoznamo v življenju, v številnih življenjskih okoliščinah: prepoznati Jezusa, poznati Jezusa.« Nekateri poznajo življenja mnogih svetnikov in svetnic, kar je dobro, saj so svetniki svetniki in so veliki. Obstajajo tudi prikazovanja tu in tam, ki pa niso vsa resnična. »Svetniki so pomembni, toda središče je Jezus Kristus: brez Jezusa Kristusa svetnikov ni!« »Je središče mojega življenja Jezus Kristus? Kakšen je moj odnos z Jezusom Kristusom?«

Prva naloga: poznati Jezusa, da bi ga prepoznali

Obstajajo tri naloge, ki nam zagotavljajo, da je Jezus v središču našega življenja. Prva naloga je poznati Jezusa, da bi ga prepoznali. V njegovem času ga mnogi niso prepoznali: pismouki, veliki duhovniki, saduceji, nekateri farizeji. Preganjali so ga in ubili. »Me zanima, da bi poznal Jezusa? Ali me morda bolj zanima telenovela ali govorice ali ambicije ali poznati življenja drugih?« Jezusa spoznamo preko molitve, Svetega Duha in evangelija. Slednjega moramo imeti vedno pri sebi ter vsak dan prebrati en odlomek. To je edini način, da spoznamo Jezusa. Kasneje delo opravi SD, a to je seme. SD je tisti, ki omogoči, da seme vzkali in raste.

Druga naloga: častiti Jezusa

Druga naloga je častiti Jezusa. Ne zadostuje le prositi ga za stvari in se mu zahvaljevati. Častimo ga lahko z molitvijo adoracije v tišini in tako, da iz svojega srca odstranimo druge stvari, katere častimo in nas bolj zanimajo. Te stvari služijo zgolj, če sem sposoben častiti samo Boga. Poznamo kratko molitev: »Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.« Pogosto jo molimo kakor papige. »Toda ta molitev je adoracija! 'Slava': častim Očeta, Sina in Svetega Duha. Častiti, s skromnimi molitvami, s tišino pred Božjo veličino; častiti Jezusa in reči: 'Ti si edini, ti si začetek in konec in s teboj hočem ostati vse življenje, vso večnost. Ti si edini.' Ter odgnati proč stvari, ki mi preprečujejo, da bi častil Jezusa.«

Tretja naloga: hoditi za Jezusom

Še tretja naloga pa je hoditi za Jezusom. O tem nam govori današnji evangeljski odlomek, v katerem Gospod pokliče prve učence (Mr 1,14-20). To pomeni Jezusa postaviti v središče našega življenja: »Krščansko življenje je preprosto, zelo preprosto, vendar pa potrebujemo milost Svetega Duha, da bi v nas vzbudil to željo, da bi Jezusa poznali, da bi Jezusa častili in da bi hodili za Jezusom.« Tudi zato se med današnjo liturgijo Gospoda prosi, da bi spoznali, kaj moramo narediti, in da bi imeli moč to narediti. V vsakdanu niso potrebne nenavadne, težke in odvečne stvari, da bi bili kristjani. Je preprosto. Papež Frančišek je tako zaključil z molitvijo, da bi nam Gospod v preprostosti vsakega dne dal »milost, da bi poznali Jezusa, da bi častili Jezusa in da bi hodili za Jezusom«.

Back to top