Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

OČISTITI SE STAREGA KVASA – ŽIVETI KOT NOVO TESTO (1 Kor 5,1–6,20)

(BŠ II_2 – 22-11-2017)

Pavel se zaveda, da prav soočenje z lastno krhkostjo in nepopolnostjo, tudi s težavnostjo in neidealnostjo vsakega človeškega občestva, odpre pogled na Temelj in Cilj človeškega bivanja in novega življenja! Tudi zato imata 5. in 6. pg., ki govorita o slabostih posameznika in skupnosti v koritnski Cerkvi, tako pomembno mesto v strukturi pisma. Če želimo odprto spregovoriti o problemih in grehih, je potrebno najprej ustvariti okolje zaupanja in bratstva, ki to omogoča in spodbuja.

biblicna sola logo

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje.

Back to top