Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

ŽIVETI IZ RESNICE – DARU NOVEGA ŽIVLJENJA (1 Kor 6–7)

(BŠ II_5 – 2. del 21-03-2018)

Frančišek spodbuja: (torek, 20. marec 2018, RV) – Papež Frančišek je med jutranjo mašo, ki jo je daroval v kapeli Doma sv. Marte, pozval, naj zremo v Križanega, še posebej takrat, ko živimo težke trenutke in se utrudimo. Izhodišče homilije je bilo berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 21,4-9), kjer beremo o zapuščenosti, ki jo je izraelsko ljudstvo živelo v puščavi, in o dogodku s kačami. Ljudstvo je bilo lačno in Bog je odgovoril z mano, zatem pa še s prepelicami; bilo je žejno in Bog mu je dal vodo. Medtem ko so se približevali obljubljeni deželi, pa so nekateri med njimi izrazili dvom. Mojzesovi odposlanci so namreč govorili, da je dežela bogata s sadovi in živalmi, a naseljena z ljudmi, ki so visoki, močni in dobro oboroženi. Ljudstvo se je balo, da bo ubito. Govorili so torej o nevarnosti nadaljevanja poti. Gledali so na svojo moč, a pozabili so na moč Gospoda, ki jih je rešil iz štiristo letnega suženjstva.

biblicna sola logo

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje.

Back to top