Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Dan Biblične šole Je potekal v Celju pri Sv. Jožefu v soboto, 9. sept. 2017, med 9. in 15. uro, je uspel!!!

Zbralo se je ok. 60 udeležencev, ki je zavzeto prisluhnilo besedi o Besedi in Kruhu:

»Božja beseda je namreč živa in učinkovita, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve duše in duha, tudi do sklepov in mozga, in presoja misli in namene srca.« (Heb 4,12)

  •  Živa – daje življenje, torej prihaja od Očeta po Svetem Duhu;. Ustvarja novo, odpušča…
  • Učinkovita – Akter vsega živega je Sv Duh; podrja svoj prvi dar, ki je Ljubezen (Rim 5,5) (odnos, Oče, Sin…) – kar potem rojeva veselje in mir (Gal 5,22)
  • Prodre do ločitve … Sv. Duh vas bo poučil »o grehu, o pravičnosti, o sodbi« (Jn 16,8), vas bo tolažil in učil vsega in spomnil vsega (Jn 14,26)
  • Presoja misli in namene srca: 1Kor 2,12: »Mi pa nismo prejeli duha svetá, ampak Duha, ki je iz Boga, da bi vedeli za to, kar nam je Bog milostno podaril;«; Rim 12,1-2

Pustiti se torej oblikovati Božji besedi – v občestvu, v katero nas je Gospod poklical. »Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom (1 Kor 1,9).

V Jezusovem učenju lahko v evangeliju opazujemo tri obdobja (koraki, vidiki, faze,...) njegovega delovanja, delovanja njegove besede, štiri načine, kako njegova beseda deluje na poslušalce: KLIC (k preseganju, spreobrnjenji), POKLIC v občestvo (novo življenje).

Božji Sin se je razodel kot Beseda! Prvo Jezusovo dejanje je tako Klic: - klic k spreobrnjenju (metanoia) (Mr 1,15) – in klic v občestvo, v odnos, v življenje (1,16sl). Poklicanim v občestvu z njim »je dana skrivnost Božjega kraljestva; tistim pa, ki so zunaj, se vse daje v prilikah« (Mr 4,11) – je dano življenje v občestvu s Sinom – kot sinovi. Ko se učenec izloči iz občestva, več ne razume ničesar, nima moči besede in postane satanov plen (prim. Zebedejeva sinova, Peter, Juda). Samo v odnosu z Njim lahko prav razumemo Božjo besedo zase! Odnos z njim je že novo življenje.

 

Program:

Ob 10. uri bo predavanje prof. Maksimiljana Matjaža o načinih Jezusovega oznanjevanja Božje besede,

po predavanju se čas za pogovor po skupinah

ob 12.30 bo sv. maša, ki jo bo vodil up. nadškof. dr. Marjan Turnšek,

po maši pa bo pogostitev in podelitev certifikatov prvega letnika biblične šole.

Lahko se boste tudi že prijavili v novi letnik biblične šole, ki ga bomo začeli 25. oktobra ob 17.00 v Celju.

Vabljeni vsi, ki berete Sveto pismo!

 

Za ogled prispevka iz oddaje Obzorja duha

 

Obzorja duha (17. 9. 2017) o dnevu Biblične šole (9. 9. 2017; Sv. Jožef, CE)

 

biblicna sola logo

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje.

Back to top