Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Biblično-zgodovinska romanje k sedmim Cerkvam iz Razodetja apostola Janeza

od 28. avgusta do 6. septembra 2008

s škofom msgr. dr. Marjanom Turnškom in doc. dr. Maksimilijanom Matjažem ter z agencijo Oskarja Savarina.

Tega biblično-zgodovinskega in duhovnega romanja h koreninam naše vere se je udeležilo 20 duhovnikov in 15 laikov.

Obiskali smo kraje, ki jih omenja Janez v  Razodetju: »Zapiši, kar vidiš, v knjigo in pošlji sedmim Cerkvam: v Efez, v Smirno, v Pêrgamon, v Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in Laodikejo!« (Raz 1,10). Naša pot se je prekrižala tudi s Pavlovimi kraji, zato smo pozornost namenili tudi Pavlu in nekaterim poudarkom iz njegovih pisem.

Ob premišljevanju prvih treh poglavij Razodetja ter Pavlovega Pisma Efežanom in Kološanom smo na konkretnih krajih vstopali v Duha Božje besede in odkrivali njeno delovanje v prvih krščanskih skupnostih ter v našem življenju.

Spoznali smo, da Razodetje ne pomeni zgolj napovedovanje dogodkov v prihodnosti, ampak želi predvsem odpirati oči za globlje razumevanje sedanjosti. Janez govori o znamenjih, ki nas ne ustavljajo pri stvareh, ki jih gledamo, ampak nas usmerjajo v Resničnost, ki nosi vse, v njega, ki je »Alfa in Omega« (Raz 1,8) stvarstva in našega življenja.

Vsak udeleženec se je na to pot pripravil z branjem Svetega pisma in na druge načine. Samo tako so lahko te »duhovne vaje na terenu« obrodile tudi trajne duhovne sadove.

Back to top