Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Dragi prijatelji Božje besede! Pred vami je druga številka revije Božja beseda danes v prenovljeni in razširjeni podobi. Ob jubilejnem letu usmiljenja se revija pridružuje Cerkvi v razmišljanju o (Božjem) usmiljenju in pričevanju žive izkušnje Očetove bližine.

Najprej boste lahko brali razlago starozaveznega odlomka o grehu prvega človeka (1 Mz 3), razlago pripovedi o človekovi skušnjavi in padcu. V razlagi odlomka iz Nove zaveze Bog na težo greha Adama in Eve odgovarja s polnostjo odpuščanja – s kelihom svoje krvi in svojega telesa. Obhajanje Gospodove večerje, ki neprestano obnavlja milost človekovega rajskega stanja, je danes kot nekoč v korintski skupnosti središče in življenjski vir občestva Cerkve. V Prvem pismu Korinčanom s Pavlom tako prepoznavamo vrednost in pomen telesa, ki ga obhajamo v obedu Gospodove večerje.

 

Sveto pismo niso le besede, ki nas spodbujajo k premišljevanju in poglabljanju v Božje globine, temveč tudi knjiga, ki nam posoja svoje besede za molitev. Metode dela s Svetim pismom tokrat predstavljajo način, kako preko meditativnega poglabljanja uporabljati biblični molitvenik, Knjigo psalmov. Tudi sveti oče v rubriki Papež Frančišek posluša Božjo besedo zajema iz istega studenca. Kot je prepričan papež, se prav v molitvi psalma (51) pokaže edina resnična človekova potreba – usmiljenje; da nam je odpuščeno in smo osvobojeni hudega ter posledic smrti. A še prej ob odlomku Mr 6,14-29 (in drugih) pokaže, da se mora človek manjšati, da bi bil v njegovem življenju prostor za Božje usmiljenje, človek se mora pustiti očistiti Gospodovi ljubezni, da lahko postane nova stvaritev.

V rubriki Iz prevoda imamo priložnost razumeti Sveto pismo kot celoto in najti smisel v mozaiku njenih številnih in raznolikih delov. V drami odrešenja celotno Sveto pismo predstavi v petih (dramskih) dejanjih; če Sveto pismo razumemo kot Božjo dramo, se vsaka osebna zgodba vklaplja v svetopisemsko zgodbo in omogoča, da v njej odigramo svojo vlogo. Pri tem moramo vztrajati ob potokih Žive voda ne glede na (trenutno) doživljanje duhovne suše in gluhote, podčrta p. Janez Poljanšek, intervjuvanec Pogovora s prijatelji Božje besede. Ob druženju z Besedo se prečiščuje podoba Boga, je pot, po kateri vstopa Bog v človeško srce.

V zadnjem delu revije v rubriki Zanima me najdemo odgovor na vprašanje, kaj nas hoče Jezus naučiti s priliko o delavcih v vinogradu (Mt 20,1-16), kjer so na koncu dneva vsi delavci prejeli enako plačilo (Mt 20,1-16). Preberemo lahko še predstavitev članov biblične skupine Murska Sobota ter poročili s srečanj po škofijah na nedeljo Svetega pisma 2016 in vseslovenskega srečanja Bibličnega gibanja v Vipavski dolini.

bbd2 2Vabljeni k branju in naročilu.

Predstavljamo vam revijo Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)BOŽJA BESEDA DANES. Revija izhaja že 22 let. Njen prvi urednik in ustanovitelj je bil dr. Rudi Koncilija. Mnogi so se v tem času trudili, da bila revija koristen pripomoček in spodbuda tako pri delu v bibličnih skupinah kot tudi pri osebni biblični formaciji.

Danes je vrsta na nas, da revijo ohranimo privlačno in koristno za širjenje vedenja o Svetem pismu in poglabljanje življenja z Božjo besedo. V okviru SBG je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo skrbela za prenovo revije.

Skupino sestavljajo Špela Fortuna, s. Ivanka Tadina, Tatjana Rupnik, Jana Podjavoršek, Samo Skralovnik in Maksimilijan Matjaž. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri nastajanju revije in pri seznanjanju o njej. Mnoge biblične skupine in posamezniki revije še ne poznajo. 

Če bi revijo želeli prejemati na dom, pišite na naslov:

Prispevke za revijo ali pa predloge, kakšno revijo bi si želeli, pa lahko pošljete na naslov urednice Špele Fortuna

Veseli bomo, če bo revija lahko pomagala tudi vam pri odkrivanju bogastva Svetega pisma in lepote življenja z Božjo besedo!

Slovensko biblično gibanje deluje na področju biblične pastorale v Cerkvi na Slovenskem in sodeluje s podobnimi ustanovami v zamejstvu in tujini.

 

Slovensko biblično gibanje, Poljanska 2, 1000 Ljubljana

Email: lilijana.bole43@gmail.com
Tel.: 01 431-42-78
sbg logo

Back to top