Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Jeruzalem imenujemo tudi umbilicus mundi (popek sveta), kot so ga označili že judovski rabini. Za kristjane pa je dobil posebno mesto med drugimi kraji sveta predvsem, ker so se tam dogodili najpomembnejši odrešenjski trenutki. Znamenita Büntingova (1581) podoba zemljevida v obliki triperesne deteljice prikazuje Jeruzalem kot središče sveta. Krščanska duhovna kozmologija je že od apostola Pavla naprej (prim. Gal 4,26) videla v Jeruzalemu sveto mesto, ki združuje vse ljudi.

Tri celine, ki na omenjenem zemljevidu obdajajo Jeruzalem – Evropa, Azija, Afrika – so prispodoba Svete Trojice, ki se je v bogočloveški osebi Jezusa Kristusa razodela kot Ljubezen ravno v tem mestu. Obenem pa tri celine predstavljajo tudi različne krščanske skupnosti, ki Jeruzalem tudi danes, še posebej baziliko Božjega groba, doživljajo kot središče in najsvetejši kraj na svetu. Azijo predstavljajo armenski in sirski kristjani, ene izmed najstarejših krščanskih Cerkva. Iz afriške celine prihajajo etiopski in koptski kristjani, evropsko celino pa zastopata grška in latinska Cerkev.

Vračam se z enoletnega študija v Jeruzalemu in zame je ravno bazilika Božjega groba oziroma Gospodovega vstajenja, kjer se vse te krščanske skupnosti srečujejo in prepletajo skozi liturgijo, najbolj pretresljiv kraj. Običajni obiskovalec v vsem vrvenju turistov in predvsem navidezni neenotnosti obredov različnih krščanskih skupnosti doživi kar nekaj zmede in celo pohujšanja. Kako lahko kristjani molijo na tako različne načine, eden mimo drugega?

Menim, da je potrebno dozoreti do globljega, duhovnega razumevanja. Epifanij iz Salamine pravi, da po dolgi in nevarni plovbi prek brezmejnega oceana raznolikosti, krivoverstev, problemov, prispemo k mirni deželi resnice, prave vere, ki jo simbolizira ravno Jeruzalem (De fide 1.4-1.5). Prav zatekanje h Kristusu, ki ga tukaj simbolizirajo nenehne procesije in kroženje okrog aedicule Božjega groba, različnih krščanskih skupnosti je zame osebno pot do bolj mističnega razumevanja naše razdeljenosti. Spoznanje napihuje, ljubezen gradi.

Kroženje okrog popka tako ne pomeni zaverovanosti vase in egocentrizma, temveč ravno nasprotno; predstavlja slavljenje Božje moči, ki je v Kristusu dvignila človeštvo k sebi. Od našega popka se pogled dviga k Bogu Očetu, ki je virvsakega krščanskega življenja. Vstali Kristus postane pravo središče kozmosa, umbilicus; ki ga simbolno lahko razumevamo ne le popek sveta, temveč tudi popek cveta.

Nekaj dišečih cvetov je nabranih tudi v pričujoči številki naše revije. Mihaela Razboršek slikovito prikaže konkreten utrip vsakdana, ki ga prekvaša Božja beseda. Kapucin br. Joško Smukavec odrgne nekaj zanimivosti ozadja biblične pastorale in priprav na sloviti Škofjeloški pasijon. Anja Kastelic spregovori o t. i. duhovnosti pri nogah, duhovnosti grešnice ob Jezusovih nogah. Samo Skralovnik razlaga modrostni pregovor, ki svari pred poželenjem v srcu. Nekaj čudovitih odmevov bibličnih izobraževanj (poletne šole na Krku, celoletna šola v Celju) nas ob koncu spodbudi k načrtovanju dejavnosti in navdušeni predanosti študiju Božje besede.

Le v Kristusovi osebi – prvenstveno v liturgiji in po Božji besedi – kristjani že od prvih stoletij naprej iščemo in najdevamo tisto prostorje, ki nas odpira presežnemu, Lepoti, Bogu. Kakor se popek odpre in razcveti v čudovitih barvah in vonju, tako se tudi kristjani razcvetimo ob medsebojnem srečanju in odpiramo za novo življenje v Bogu. Ta zemeljski, trenutni popek (spoznanje) je le začasen; resnično življenje (ljubezen) se bo razodelo ob odprtju v cvet.

br. Jan Dominik Bogataj, OFM

bb danes 2018 3Vabljeni k branju.

 

Predstavljamo vam revijo Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)BOŽJA BESEDA DANES. Revija izhaja že 22 let. Njen prvi urednik in ustanovitelj je bil dr. Rudi Koncilija. Mnogi so se v tem času trudili, da bila revija koristen pripomoček in spodbuda tako pri delu v bibličnih skupinah kot tudi pri osebni biblični formaciji.

Danes je vrsta na nas, da revijo ohranimo privlačno in koristno za širjenje vedenja o Svetem pismu in poglabljanje življenja z Božjo besedo. V okviru SBG je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo skrbela za prenovo revije.

Skupino sestavljajo Špela Fortuna, s. Ivanka Tadina, Tatjana Rupnik, Jana Podjavoršek, Samo Skralovnik in Maksimilijan Matjaž. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri nastajanju revije in pri seznanjanju o njej. Mnoge biblične skupine in posamezniki revije še ne poznajo. 

Če bi revijo želeli prejemati na dom, pišite na naslov:

Prispevke za revijo ali pa predloge, kakšno revijo bi si želeli, pa lahko pošljete na naslov urednice Špele Fortuna

Veseli bomo, če bo revija lahko pomagala tudi vam pri odkrivanju bogastva Svetega pisma in lepote življenja z Božjo besedo!

Slovensko biblično gibanje deluje na področju biblične pastorale v Cerkvi na Slovenskem in sodeluje s podobnimi ustanovami v zamejstvu in tujini.

 

Slovensko biblično gibanje, Poljanska 2, 1000 Ljubljana

Email: lilijana.bole43@gmail.com
Tel.: 01 431-42-78
sbg logo

Back to top