Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Nova številka revije našega bibličnega gibanja prihaja med vas, dragi bralci, v velikonočnem času, v času, ki je za nas kristjane čas najlepšega praznovanja naše vere, čas veselja in novega življenja. K temu nas ne spodbuja samo narava, ki je v tem času vsak dan bolj cvetoča in topla, ampak predvsem apostol Pavel, ki ga je srečanje z Vstalim pred Damaskom spremenilo v novega človeka. Tega dogodka, ko se mu je zrušil v prah stari svet, ki ga je z vsemi močmi gradil v najlepših letih svojega življenja, ni mogel nikoli več pozabiti. Ko se človekovo srce v resnici zazre v Kristusa, »velikonočno jagnje«, ki je bilo žrtev človeškega malikovalskega napuha, da bo sam odrešil sebe in svet, se mora zlomiti in zjokati v osvobajajočih solzah. Takrat ni treba veliko besed, ker je kamen odvaljen in nastane prostor za Resnico. Ta pa ima moč, da ustvari novo srce. S takšnim novim srcem in novim pogledom je apostol Pavel obhajal velikonočne praznike tudi leta 54 v Efezu, ko od tam spodbuja vernike v Korintu: »Zato praznujmo, a ne s starim kvasom, ne s kvasom hudobije in zlobe, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice.« (1 Kor 5,8).

Ta Pavlova spodbuda naj doseže tudi vsakega izmed nas. Velika noč ni samo vstajenjska procesija, še manj samo praznični velikonočni zajtrk in kosilo, tudi ne samo ponedeljkova pot v Emavs. Velika noč je moje novo življenje z Vstalim, ko ne hodim več sam, ampak z Njim, ko se ne borim več sam, ko ne prepričujem drugih več sam, ampak z Njim, ko ne ljubim več sam, ampak z njegovo ljubeznijo. Ta je iskrena, preprosta in zato resnična. Ne potrebujem več starega kvasa, ki bi mi z lažnimi utvarami o moji moči, dobroti, pobožnosti ali pomembnosti kvasil mojo suho moko in dvigal mojo samozavest. Velika noč je odprla studenec Svetega Duha tudi zame. V moje življenje teče voda »od zgoraj« in mehča mojo človeško moko, da nastaja novo testo, ki se več ne pokvari, ker ima že Življenje v sebi. To dela moje življenje užitno, pa čeprav je tega novega testa v njem samo za drobec. Zaradi tega Življenja se lahko v meni vsak dan dogaja velika noč. Apostol Janez nas opozori na znamenja, da lahko to prepoznamo: »Mi vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker ljubimo brate. Kdor ne ljubi, ostaja v smrti.« (1 Jn 3,14). Tudi avtorji te velikonočne številke vam želijo pomagati, da boste lažje prepoznali velikonočna znamenja v svojem življenju in čim dlje vztrajali v velikonočnem praznovanju. Naj vam bo v spodbudo tako poročilo o napornem boju za zvestobo zavezi, ki ga je Mojzes bojeval do konca svojega življenja, kakor pričevanje o boju s starim kvasom, ki vsak dan preži nad novim življenjem. Gotovo vas bodo opogumile tako preroške misli papeža Frančiška, ki prihajajo iz vsakodnevne zveste meditacije Božje besede, kakor vedno sveža razmišljanja našega biblicista Marijana, ki rastejo iz vseživljenjske zvestobe Svetemu pismu in predanosti Božjemu klicu. Tudi vse različne osebnosti, ki jih Sveto pismo tako ustvarjalno predstavlja, nam želijo končno pomagati prepoznati moč novega življenja v lastnem življenju. Gotovo vas bo opogumilo in razveselilo pričevanje katehistinje, ki vsakodnevno izkuša, kako je dovolj otroško srce, da Božja beseda zacveti in napolni z lepoto še tako pusti šolski ali domači prostor. Z veseljem torej praznujmo ta velikonočni čas, ki nam ga nebeški Oče tudi letos v svoji ljubezni ponovno naklanja. Izkoristimo ga, da se privadimo na življenje brez dodatka starega kvasa, ki nas lahko samo napihuje z lažnim upanjem, nikoli pa nam ne more dati novega kruha. Ko je naš pogled osvobojen dušeči moči starega kvasa, lahko povsod prepozna vdore Vstalega v naš svet. Kakor je nekoč vztrajno presenečal zbegane učence, tako lahko preseneti tudi nas.

Maksimiljan Matjaž

BB 2 2018

Predstavljamo vam revijo Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)BOŽJA BESEDA DANES. Revija izhaja že 22 let. Njen prvi urednik in ustanovitelj je bil dr. Rudi Koncilija. Mnogi so se v tem času trudili, da bila revija koristen pripomoček in spodbuda tako pri delu v bibličnih skupinah kot tudi pri osebni biblični formaciji.

Danes je vrsta na nas, da revijo ohranimo privlačno in koristno za širjenje vedenja o Svetem pismu in poglabljanje življenja z Božjo besedo. V okviru SBG je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo skrbela za prenovo revije.

Skupino sestavljajo Špela Fortuna, s. Ivanka Tadina, Tatjana Rupnik, Jana Podjavoršek, Samo Skralovnik in Maksimilijan Matjaž. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri nastajanju revije in pri seznanjanju o njej. Mnoge biblične skupine in posamezniki revije še ne poznajo. 

Če bi revijo želeli prejemati na dom, pišite na naslov:

Prispevke za revijo ali pa predloge, kakšno revijo bi si želeli, pa lahko pošljete na naslov urednice Špele Fortuna

Veseli bomo, če bo revija lahko pomagala tudi vam pri odkrivanju bogastva Svetega pisma in lepote življenja z Božjo besedo!

Slovensko biblično gibanje deluje na področju biblične pastorale v Cerkvi na Slovenskem in sodeluje s podobnimi ustanovami v zamejstvu in tujini.

 

Slovensko biblično gibanje, Poljanska 2, 1000 Ljubljana

Email: lilijana.bole43@gmail.com
Tel.: 01 431-42-78
sbg logo

Back to top