Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Velikonočni čas nas neprestano vabi, da stopimo iz sebe in vstopimo v navzočnost poveličanega Kristusa oziroma da v tej navzočnosti ostajamo. Kakšna milost in neizmeren dar! Vprašanje se postavi, zakaj smo tako nebogljeni pri sprejemanju tega zastonjskega daru. Zakaj raje ostajamo »zunaj« Njega, zunaj občestva, zaprti, preplašeni? Zakaj se skupaj s sestro in bratom ne odpravimo na p(P)ot in se pogovarjamo, kot sta naredila učenca na poti v Emavs.

»In medtem ko sta se učenca pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.« (Lk 24,15). Mogoče je nova stvarnost, ki so jo doživljali učenci in tudi mi po vstajenju, nekaj, kar nas presega in v njej težko vztrajamo? Dragi bralci, z novo številko Božje besede danes vas vabim na skupno p(P)ot »pogovarjanja in razpravljanja« o vsem, kar se nam dogaja. Prepričana sem, da bo z nami vstali Jezus, ki nam bo pomagal ostajati v tej močni in lepi resničnosti novosti življenja ter nam odpiral nova pota in nove vidike služenja z občestvom in v njem.

V rubriki Mali ključ Svetega pisma se bomo srečali z Bogom osvoboditeljem in stvarnikom svobode. Svetopisemski Bog ustvarja ljudi, da bi se z njimi družil in z njimi prijateljeval v svobodi. Svoboda pa je tudi nevaren Božji dar. Je kakor ogenj: lahko ga uporabiš v dobro, lahko pa tudi v zlo.

Mnogo dogodkov iz vsakdanjega življenja je podobnih potovanju učencev iz Emavsa. Včasih se zgodi, da ostanemo na pol poti. Drugič zmoremo vztrajati do konca in doživimo, da se nam Jezus očitno razodene. Naj nas pričevanje v rubriki Božja beseda raste opogumi za domačnost z Besedo, za zavedanje Njegove navzočnosti in ponižno hvaležnost za vse, kar dela v nas.

Na poti preizkušnje se še posebej pokaže moč Božje besede. V tej številki boste lahko prebrali pogovor z mlado ženo in mamico, ki je zbolela za rakom na dojki. Podelila je izkušnjo delovanja Božje besede v svojem življenju. Sveto pismo je zanjo kot kruh za vsak dan. Zato želi ta Kruh uživati vsak dan! Pove nam še, da je to najboljša knjiga vseh časov, žal mnogokrat zelo zasramovana, večkrat prepovedana, a vendarle se je obdržala, ker je tako želel Bog!

V rubrikah Razlaga odlomkov Stare in Nove zaveze bomo najprej konkretno vstopili v povelikonočno dogajanje. Bogata in življenjska eksegeza nas skupaj z Jezusovimi učenci vodi v realnost, ki je po vstajenju drugačna, nova. Kristus nas vse kliče, da bi se potem, ko smo okusili polnost vstajenja, pustili opasati in odvesti tja, kamor nas pokliče Ljubezen. Tista, ki je konkretna in gre do konca. V eksegezi iz Stare zaveze pa  bomo spoznavali  Mojzesov klic in razodetje Božjega imena. Malo vrstic v vsej Stari zavezi je izzvalo toliko razlag.

Ljubezen do Božje besede in njeno razumevanje bomo še močneje doživeli ob Avguštinovi razlagi Svetega pisma in odlomku iz prevoda knjige Simfonija Besede. Za Avguština je krščanski nauk v prvi vrsti Božja beseda, ki nas nagovarja, ki jo moramo pravilno razumeti in ki nas vabi, da jo tudi sami posredujemo naprej. Vse življenje se učimo in iščemo poti, kako bi pristopili k Svetemu pismu, da bi postalo za nas Srečanje in pot za novo življenje. V tej številki revije najdemo pet korakov, ki vodijo k molitvi z Božjo besedo. V rubriki Zanima me pa se vrnemo na začetek Svetega pisma. Odgovor dobimo o drevesu sredi vrta in njegovem mamljivem sadu oziroma odgovor o tem, ali sta bili drevesi dve. Vedno pa se tudi čudimo, kako v na videz nebogljenih bibličnih skupinah člani dobivajo spodbude za življenje po Duhu. Tokrat se nam predstavi skupina iz Rogatca.

Dragi bralci Božje besede danes! Pustimo se nagovoriti, sprejmimo velikonočni dar, da bi tako še bolj zaživeli kot oseba iz odnosa in ne kot posameznik. Če živimo kot osebe, končamo kot Kristus, torej zavijemo svojo človeškost v ljubezen, ljubezen pa ostane.

image001Vabljeni k branju.

Predstavljamo vam revijo Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)BOŽJA BESEDA DANES. Revija izhaja že 22 let. Njen prvi urednik in ustanovitelj je bil dr. Rudi Koncilija. Mnogi so se v tem času trudili, da bila revija koristen pripomoček in spodbuda tako pri delu v bibličnih skupinah kot tudi pri osebni biblični formaciji.

Danes je vrsta na nas, da revijo ohranimo privlačno in koristno za širjenje vedenja o Svetem pismu in poglabljanje življenja z Božjo besedo. V okviru SBG je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo skrbela za prenovo revije.

Skupino sestavljajo Špela Fortuna, s. Ivanka Tadina, Tatjana Rupnik, Jana Podjavoršek, Samo Skralovnik in Maksimilijan Matjaž. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri nastajanju revije in pri seznanjanju o njej. Mnoge biblične skupine in posamezniki revije še ne poznajo. 

Če bi revijo želeli prejemati na dom, pišite na naslov:

Prispevke za revijo ali pa predloge, kakšno revijo bi si želeli, pa lahko pošljete na naslov urednice Špele Fortuna

Veseli bomo, če bo revija lahko pomagala tudi vam pri odkrivanju bogastva Svetega pisma in lepote življenja z Božjo besedo!

Slovensko biblično gibanje deluje na področju biblične pastorale v Cerkvi na Slovenskem in sodeluje s podobnimi ustanovami v zamejstvu in tujini.

 

Slovensko biblično gibanje, Poljanska 2, 1000 Ljubljana

Email: lilijana.bole43@gmail.com
Tel.: 01 431-42-78
sbg logo

Back to top