Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

25. 10. 2017 Prvo srečanje biblične šole v Celju v II. študijskem letu 2017-2018  

Biblično šolo bomo nadaljevali tudi v študijskem letu 2017-2018. Srečanja bodo še naprej pri Sv. Jožefu v Celju, načelno vsako četrte sredo v mesecu, od 17.00 do 19.30, s pričetkom 25. oktobra 2017.

V II. letniku Biblične šole Evangelium gaudii bom sicer nadaljevali z eksegetskim branjem Prvega pisma Korinčanom (od 5. pg. naprej), a pristop bo takšen, da se lahko pridružite tudi tisti, ki boste lesto prvič vpisani v šolo. Nekaj uvodnega ponavljanja in utrjevanja lahko vsem koristi.   

Back to top