Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Klic v novo življenje

Prof. dr. Maksimilijan Matjaž, predstojnik katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti, predava eksegezo Nove zaveze in biblično teologijo. Polega raziskovalnega dela na področju Nove zaveze strokovno deluje tudi na področju biblične pastorale. Njegov prevod in komentar Prvega pisma Korinčanom Klic v novo življenje nam približa življenje v korintski skupnosti. Poleg tega je pa tudi dobrodošel pripomoček vsem, ki želijo odgovoriti na klic v novo življenje, ne le udeležencem biblične šole Evangelii gaudium, ki se je jeseni začela v Celju.

Podkategorije

Back to top