Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Nova zaveza je nastala pred približno 1900 leti. Že površen pogled v knjigo nam pokaže, da ne vsebuje skladnega besedila iz enega odlitka, temveč so vanjo uvrščeni različni spisi. Ti namigi se nam zdijo samoumevni. Kakšen pomen imajo z ozirom na mnogovrstnost Nove zaveze in z ozirom na njeno razumevanje, bo povedano v nadaljevanju.

Nova zaveza - ena "knjiga"?

Današnja oblika izdaje Nove zaveze nas kot knjiga zavaja zmoto. Imamo namreč opraviti s 27 spisi. Večina od njih so nastali drug mimo drugega in so bili napisani od različnih piscev. Šele v poteku zbiranja so bili polagoma povezani med seboj. 

Zato moramo imeti pred očmi, da teh 27 novozaveznih spisov ni mogoče brati in razumeti na isti način. Bili so izdelani v časovnem razponu okrog 80 let (50/51 do 120/130 po Kristusu). Ker so jih napisali različni pisci, imajo v ozadju tudi različne povode za nastanek.

In zaznamovani so od različnih okoliščin nastanka.  Poleg tega je treba opozoriti, da 1900 let, ki stojijo med Novo zavezo in med nami, ne predstavljajo samo velikega časovnega razpona. Nova zaveza je nastala v omiki, ki nam ni dostopna brez težav. Okolje in življenjski prostor teh spisov sta nam tuja. V pristopu k novozaveznim besedilom moramo iskati tudi pristop k življenju v obdobju novozaveznega časa. Prav za razlago in za razumevanje novozaveznih besedil je nujno potrebno poskusiti razumeti jih iz njihovega obzorja nastanka. 

Končno nam tudi izročen in v današnjih izdajah ohranjen vrstni red posameznih spisov nikakor ne kaže pravilnega časovnega in stvarnega zaporedja nastanka. Veliko bolj je tu pustilo svojo usedlino posebno spoštovanje evangelijev. Torej pri branju Nove zaveze ne smemo njene zgradbe jemati kot dokaz za zgodovino njenega nastanka ali iz zaporednega mesta določenega spisa izvajati sklepe za njegovo razumevanje.

Back to top