Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih
  • Vsem, ki bi želeli preko Božje besede globlje prepoznati svoje mesto v Božjem življenju in Božje življenje v svojem življenju.
  • Vsem, ki se želijo prepoznati kot del Kristusovega telesa – to je občestva Cerkve in ki želijo živeti polno življenje tega občestva.
  • Vsem, ki bi želeli svoje svetopisemsko znanje poglabljati ter se učiti brati lastno življenje in življenje sveta v luči Božje besede.
  • Vsem, ki ste pripravljeni drug ob drugem, drug preko drugega spoznavati Božjo besedo in Božji načrt zase, za Cerkev in za svet.
  • Vsem, ki želite odkriti Sveto pismo kot Evangelij veselja in življenja, ki nam ga je Gospod zaupal, da bi ga lahko še bolj prepričljivo oznanjali in zanj pričevali.

Šola želi biti v prvi vrsti pomoč duhovnikom, redovnicam, diakonom ter vernim laikom, ki so aktivni v različnih cerkvenih skupinah in gibanjih ter bi želeli svoje svetopisemsko znanje poglabljati ter se učiti brati lastno življenje in življenje sveta v luči Božje besede. Posebej povabljeni člani bibličnih skupin, skupin bralcev Božje besede in delivcev obhajila. Na ta način bodo Evangelij veselja in življenja, ki nam ga je Gospod zaupal po Svetem pismu, lahko še bolj prepričljivo oznanjali in zanj pričevali.

biblicna sola logo

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje.

Back to top