Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

ek ev 15Maksimilijan Matjaž

EKSEGEZA EVANGELIJEV. »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mr 8,29).
Priročniki Teološke fakultete 25.
Leto izdaje: 2015
Cena: 14 €
Ljubljana: Teološka fakulteta
Teološka fakulteta (založba), Poljanska 4, 1000 Ljubljana
Naročilo: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
Recenzija (Ivo Žajdela)
 
Gre za strnjen prikaz eksegetske metode ter uvodnih vprašanj in glavnih tem treh sinoptičnih evangelijev. V prvem delu avtor predstavi metodologijo eksegeze in korake eksegetske metode, ki jih pobliže osvetli z izbranim primerom. V nadaljnjih treh delih oriše najpomembnejša teološka in literarna vprašanja Markovega, Matejevega in Lukovega evangelija. Vsak posamezen evangelij je obdelan po enaki shemi, ki obsega uvod v njegovo razumevanje, temeljno značilnost, specifično zgradbo ter izčrpno predstavitev osrednjih tem in motivov, ki jih ponazori s podrobnejšo predstavitvijo ustreznih odlomkov. Sledi eksegetska analiza izbranih odlomkov po prej predstavljeni eksegetski metodi. Mestoma v določenih odlomkih podaja tudi sinoptično primerjavo med evangeliji. Na koncu je obsežna bibliografija, predvsem tuja, vendar tudi razpoložljiva domača.

Učbenik odlikuje jasna sistematična zgradba in analiza po zahtevah eksegetske metode, kar ima tudi pedagoško vrednost. Zlasti skrbna in večstranska je predstavitev osrednjih tem in motivov, s čimer močno razširi in poglobi poznavanje življenjskega okolja, doživljanje vpletenih oseb, današnjemu človeku nepoznane načine mišljenja in vrednotenja, značilne literarne oblike, teološke pojme, skratka različne elemente, ki bralcu pomagajo globlje dojeti sporočilo posameznega evangelija v njegovi izvirnosti in trajni aktualnosti.

Terezija S. Večko

Back to top