Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Pedagoško in raziskovalno delo članov Katedra za Sveto pismo in judovstvo na TEOF UL je dobro predstavljeno tudi v naboru tem za diplomske in magistrske naloge, ki jih študentom prve in druge stopnje ponujajo člani naše katedere. Med njimi so npr. odrešenjski motivi v posameznih evangelijih, evangeljski model učitelja in učenca kot izziv za sodobno pedagogiko, evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih, kristologija in metaforika v posameznih evangelijih, živeti »v Kristusu« kot temeljna Pavlova paradigma, sodobni izzivi Pavlove antropologije, telo in občestvo v Pavlovih pismih, vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes, študij spevov o Božjem služabniku (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13–53,12), Knjiga tolažbe (Jer 30,1–32,44), tematika Nove zaveze v Preroških knjigah, Novo življenje (Ezk 36,16–37,14), modrost in gostija v Prg 9, v judovskem in krščanskem izročilu, govori poosebljene modrosti v modrostni literaturi, etični vidiki pri vzgoji v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu, svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu, družina v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu, deset zapovedi – Dekalog (2 Mz 20, 5 Mz 5), sodobni človek in Sveto pismo (Sveto pismo in znanost, zgodovina v Svetem pismu), Visoka pesem: človeška in Božja ljubezen, Pridigar: kakovost življenja in duhovnost, svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu, judovsko liturgično življenje, sobota in svetost časa, teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva, teme biblične antropologije: Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine ... 

Člani katedre za Sveto pismo in judovstvo

predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na TEOF UL
Izr. prof. dr. Maria Carmela Palmisano
član Katedre za Sveto pismo in judovstvo na TEOF UL
doc. dr. Samo Skralovnik
član Katedre za Sveto pismo in judovstvo na TEOF UL
član Katedre za Sveto pismo in judovstvo na TEOF UL in študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču

Back to top