Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Izr. prof. dr. Maksimilijan MATJAŽ

 • Literarna, eksegetska in teološka vprašanja posameznih novozaveznih knjig
 • Študij izbranih odlomkov Nove zaveze
 • Primerjava različnih metodologij študija bibličnega besedila
 • Sinhrono in diahrono raziskovanje svetopisemskega teksta
 • Načela biblične hermenevtike in interpretacije
 • Uporaba starozaveznih literarno-teoloških motivov v evangelijih
 • Narativna kristologija Markovega in Janezovega evangelija
 • Odrešenjski motivi v posameznih evangelijih
 • Evangeljski model učitelja in učenca kot izziv za sodobno pedagogiko
 • Evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih
 • Kristologija in metaforika v posameznih evangelijih
 • Pasijon v bibličnem soočenju z vprašanjem življenja, trpljenja in smrti
 • Raziskovanje tem "zgodovinskega Jezusa"
 • Večja pravičnost kot biblična alternativa sodobni moralni krizi
 • Teološka in literarna analiza Lukovega evangelija
 • Apd in univerzalnost evangeljskega oznanila
 • Znamenja: besede in dejanja v kontekstu Janezove teologije
 • Izbrana vprašanja Pavlove teologije v kontekstu sodobne teologije
 • Pravičnost in novo življenje v Pavlovih pismih
 • Temelji krščanske etike v Pavlovih pismih
 • Pavlova kristologija in odmevi v sodobni teologiji
 • Živeti »v Kristusu« kot temeljna Pavlova paradigma
 • Sodobni izzivi Pavlove antropologije
 • Telo in občestvo v Pavlovih pismih
 • Vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes
 • Izzivi Pavlove eshatologije
 • Kristologija in odrešenje v Pismu Hebrejcem
 • Simbolizem knjige Razodetja
 • Beseda, ki ozdravlja: pastoralno-didaktični vidik Jezusovih čudežev
 • Beseda, ki spreminja: teološko-pastoralna aplikacija Jezusovih prilik
 • Biblične skupine in različni modeli biblične pastorale
 • Biblični temelji teologije telesa
 • Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine
 • Reševanje konfliktnih situacij v luči biblične antropologije
 • Vidiki biblično odrešenjske terapije
 • Literarno-teološka analiza apokrifne literature
 • Tomažev evangelij v sodobnih miselnih tokovih
 • Recepcija Svetega pisma v slovenski literaturi
 • Kritična primerjava slovenskih prevodov Nove zaveze
 • Sveto pismo in ekumenska vprašanja
 • Teološki in etični vidiki dialoga med krščanstvom in judovstvom

 

Izr. prof. dr. Maria Carmela PALMISANO 

 • Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja
 • Teologija Pete Mojzesove knjige
 • Študij izbranih odlomkov iz Preroških knjig
 • Študij spevov o Božjem služabniku (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13–53,12)
 • Jer 30,1–32,44: Knjiga tolažbe
 • Tematika Nove zaveze v Preroških knjigah
 • Ezk 36,16–37,14: Novo življenje
 • Modrost in gostija v Prg 9, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Govori poosebljene modrosti v modrostni literaturi
 • Preizkušnja v Job 1–2
 • Veselje v Prd 5–9
 • Mladost v Prd 11
 • Prijateljstvo v Sir 6–12
 • Trpljenje nedolžnega v Mdr 2–5
 • Izhod iz Egipta v Mdr 11,4–19,22
 • Tujec v modrostni literaturi
 • Zgodovina in odrešenje v modrostni literaturi
 • Starozavezni motivi v Evangelijih
 • Starozavezni motivi v Pavlovih pismih
 • Starozavezni motivi v Janezovih pismih
 • Starozavezni motivi v Apostolskih pismih
 • Teme iz biblične teologije
 • Molitev in molivci v Svetem pismu
 • Temelji etike v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Etični vidiki pri vzgoji v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu
 • Družina v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu
 • Vzgoja v Svetem pismu, v judovskem in krščanskem izročilu

 

Doc. dr. Samo SKRALOVNIK

 • Študij izbranih odlomkov iz Peteroknjižja, še posebej:
  • 1 Mz 1,1–2,4a: stvarjenje
  • 1 Mz 2–3: človek v edenskem vrtu, stvarjenje žene, greh prvega človeka
  • 1 Mz 4: Kajn in Abel
  • 1 Mz 6–9: vesoljni potop in primerjava z zunajbibličnimi pripovedmi o potopu
  • 1 Mz 11,1-9: Babilonski stolp
  • 1 Mz 22: Abraham daruje Izaka
  • 1 Mz 32: Jakobov boj z Bogom
  • 2 Mz 1,8–2,10: Mojzesovo rojstvo
  • 2 Mz 3,1-4,17: Mojzesov klic
  • 2 Mz 5–15: Izhod iz Egipta
  • 2 Mz 7,8–11,10: Egiptovske nadloge
  • 2 Mz 12,1–13,16: Pasha
  • 2 Mz 14: Prehod čez rdečo morje
  • Pravo v Stari zavezi
  • Deset zapovedi – Dekalog (2 Mz 20, 5 Mz 5)
 • Sodobni človek in Sveto pismo (Sveto pismo in znanost, zgodovina v Svetem pismu)
 • Visoka pesem: človeška in Božja ljubezen
 • Pridigar: kakovost življenja in duhovnost
 • Svetopisemski liki v judovskem in krščanskem izročilu
 • Lik Abrahama v judovski tradiciji in v medverskem dialogu
 • Starozavezni izvenkanonična besedila (psevdoepigrafi), še posebej
  • Aristejevo pismo (Arist)
  • Knjiga jubilejev (Jub)
  • Izaijevo mučeništvo (MartJes)
  • Izaijev vzpon (AscJes)
  • Salomonovi psalmi (PsSal)
  • Mojzesovo vnebovzetje (AssMos)
  • Življenje Adama in Eve (VitAd)
 • Različne judovske teme, še posebej
  • Judovska identiteta (Božje ljudstvo) in sodobni način življenja
  • Pomembnost učenja in študij Postave
  • Odnos med učencem in učiteljem v Judovstvu
  • Judovska hermenevtika
  • Judovski jezik
  • Zgodovinske poteze judovstva
  • Judovski veliki prazniki (Pasha, praznik tednov, novo leto, veliki spravni dan, šotorski praznik, purim)
  • Življenjsko obdobje od rojstva do smrti (vrednota življenja, obreza, odkup prvorojenca, polnoletnost, poroka, družina, bolezen in umiranje)
  • Judovska mistika: kabala
  • Judovske molitve
  • Judovsko liturgično življenje
  • Sobota in svetost časa
 • Teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva
 • Teme biblične antropologije: Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine

Back to top