Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

profilka

Maksimilijan Matjaž, rojen 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem, osnovno šolo obiskoval v Mežici, srednjo ekonomsko pa v Slovenj Gradcu, kjer je 1982 leta maturiral. Po opravljeni vojaški službi je leta l983 vstopil v ljubljansko Bogoslovje začel s študijem na Teološki fakulteti, kjer je leta 1988 diplomiral. Po duhovniškem posvečenju 29. junija 1989 v Mariboru, je nastopil kaplansko službo v župniji Zreče. Leta 1991 je poslan na študij Svetega pisma na Papeški biblični inštitut v Rim, kjer leta 1995 doseže licenciat bibličnih ved ter nadaljuje z doktorskim študijem na papeški univerzi Gregoriana pod mentorstvom p. Klemensa Stocka. Junija leta 1998 zagovarja doktorsko tezo z naslovom Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija (Furcht und Gotteserfahrung: die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. Forschung zur Bibel, 91. Würzburg: Echter Verlag, 1999). Leta 2000 se izpopolnjuje v biblični arheologiji na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu.

Leta 1998 je nastopil službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 2001 je bil izvoljen v docenta, 2011 pa v izrednega profesor za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2012–2014 je opravljal službo prodekana Teološke fakultete za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL.

Predava predmete iz področja eksegeze Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno raziskovalno področje, ki ga opravlja v programski skupini Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na teološki, hermenevtični in antropološki interpretaciji. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, hermenevtike in prevajalskih načel. Je član ekipe prevajalcev slovenskega katoliškega prevoda Svetega pisma – Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član mednarodnega bibličnega združenja Studiorum Novi Testamenti Societas. Je urednik znanstvene revije Edinost in dialog ter predstojnik Zavoda Biblično gibanje, kjer deluje na področju biblične pastorale s posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih ekskurzij.

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI

Telefon: +386 41 363 559
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Back to top