Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet v programu UDT - Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Teološki študiji

Vsebina

Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev

- Matejevega, Markovega in Lukovega, ki predstavljajo temeljni vir krščanske teologije in zahodne civilizacije:

- literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov sinoptičnih evangelijev;

- primerjava razodevanje Kristusove identitete in podobe učenca v različnih evangeljskih tradicijah;

- primerjalni študij osrednjih evangeljskih tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera odrešenje;

- literarno-teološka analiza pripovedi o učlovečenju, trpljenju in vstajenju.

 

Cilji in kompetence

Študentje:

- se uvedejo v intenzivno branje evangeljskih besedil in v odkrivanje značilnosti biblične govorice;

- se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi in literarnimi značilnostmi posameznih evangelijev ter z njihovimi temeljnimi kristološkimi, teološkimi in antropološkimi poudarki;

-  so sposobni strokovno metodološko analizirati biblično besedilo in sistematično predstaviti določeno biblično-teološko temo;

- spoznajo oblikovanje temeljnih teoloških, etičnih in socialnih konceptov prvega krščanstva.

 

Kratka predstavitev predmeta (pdf)

 

SHEME PREDAVANJ

 1.     Markov evangelij (uvodna vprašanja)
 2.     Koraki eksegetske analize
 3.     Polarna zgradba Markovega evangelija
 4.     Kdo je Jezus - narativno razodevanje Jezusove osebe + učenci
 5.     Mali učenci v Markovem evangeliju
 6.     Markov evangelij - koncentrična struktura
 7.     Mr 6,45-52 - izbrani koraki eksegetske analize
 8.     Matejev evangelij - Jenez Krstnik
 9.     Matejev evangelij (uvod, zgradba)
 10.     Matejev evangelij - evangelij otroštva
 11.     Matejev evangelij - skušnjave
 12.     Matejev evangelij - blagri
 13.     Matejev evangelij - struktura Govor na gori 5,1 - 7,29
 14.     Matejev evangelij: Nova podoba Mesije Mt 8,1-11,1
 15.     Matejev evangelij: Oznanilo Kraljestva
 16.     Lukov evangelij: Uvod Jezus - Prerok
 17.     Lukov evangelij: I Evangelij otroštva
 18.     Apostolska dela_SS
 19.     Štefanov govor (Apd 7,1-53)
 20.     Apostolska dela - Pavlova potovanje

 

VPRAŠANJA in študijska literatura 2017-2018

Vprašanja - dodatek za UDT program

Sveto pismo Nove zaveze. Jeruzalemska izdaja. Ljubljana; Družina, Teološka fakulteta, 2011.

Brown, Raymond E. Uvod v Novo zavezo. Ljubljana: Mohorjeva družba, 2008.

Matjaž, Maksimilijan, Eksegeza evangelijev in Apostolskih del: Apostolska dela in Pavlova kronologija (izbrana poglavja za program UDT). Ljubljana; Skript Teof, 2016.

 

Vprašanja 2016-2017:
 1. Vprašanja za I. kolokvij
 2. Vprašanja za II. kolokvij.
 3. Vprašanja za zaključni izpit

Vprašanja 2015-2016:

 1. Vprašanja za I. kolokvij
 2. Vprašanja za II. kolokvij

 

Viri

    Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja (SPJ), Ljubljana; Teološka fakulteta, Družina, 2010.
    Markov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Matejev evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Lukov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Sveto pismo Stare in Nove zaveze (SSP), Ljubljana; Svetopisemska družba Slovenije, 1996, 1997; 2003;
    Biblija.net

Literatura

    Matjaž. M. Eksegeza evangelijev. "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". Priročniki Teof 25, Ljubljana, Teološka fakulteta 2015.
    Benedikt XVI. Jezus iz Nazareta I - II. Ljubljana, Družina, 2007 - 2011.
    Brown, R. E. Uvod v Novo zavezo, Celje, MD, 2008.
    Rozman, F. Razloženi evangeliji, Ljubljana; DZS, 1995.
    Fausti, S. Skupnost bere Matejev evangelij, Celje: Mohorjeva družba, 2008.
    Fausti, S. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza, Celje: MD, 2005, 2007.
    Galizzi, M., Evangelij po Mateju. Eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba, 2010.
    Matjaž, M., Kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. Bogoslovni vestnik 60 (2000) 4: 407-425.
    Matjaž, M., Strah kot slutnja presežnega: kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. BV 61 (2001), 2: 153-165.
    Stock, K., Jezus, veselo oznanilo. Razmišljanja ob Markovem evangeliju, Maribor: Slomškova založba, 2000.

Gradiva

    Manns, F. Simfonija Besede, Ljubljana; Brat Frančišek, 2012, str. 158-170.
    Matjaž, M. Apostolska dela in Pavlova kronologija, (skript Teof) Ljubljana 2016.
    Jervell, J. Teologija Apostolskih del (prevod).

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×