Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet v programu UDT - Univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Teološki študiji

Vsebina

Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev

- Matejevega, Markovega in Lukovega, ki predstavljajo temeljni vir krščanske teologije in zahodne civilizacije:

- literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov sinoptičnih evangelijev;

- primerjava razodevanje Kristusove identitete in podobe učenca v različnih evangeljskih tradicijah;

- primerjalni študij osrednjih evangeljskih tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera odrešenje;

- literarno-teološka analiza pripovedi o učlovečenju, trpljenju in vstajenju.

 

Cilji in kompetence

Študentje:

- se uvedejo v intenzivno branje evangeljskih besedil in v odkrivanje značilnosti biblične govorice;

- se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi in literarnimi značilnostmi posameznih evangelijev ter z njihovimi temeljnimi kristološkimi, teološkimi in antropološkimi poudarki;

-  so sposobni strokovno metodološko analizirati biblično besedilo in sistematično predstaviti določeno biblično-teološko temo;

- spoznajo oblikovanje temeljnih teoloških, etičnih in socialnih konceptov prvega krščanstva.

 

Kratka predstavitev predmeta (pdf)

Aktualna VPRAŠANJA in študijska literatura

 

I. kolokvij: Markov evangelij in uvod v eksegezo

II. kolokvij: Matejev evangelij

III. kolokvij: Apd

IV. Lukov evangelij in zaključni izpit

 

NAVODILA ZA VAJE

Pri vajah se izvaja sprotno ustno ali pisno (testi) preverjanje predelanega gradiva. 

 

Obvezna literatura:

Sveto pismo Nove zaveze. Jeruzalemska izdaja. Ljubljana; Družina, Teološka fakulteta, 2011.

Benedikt XVI. Jezus iz Nazareta I - II. Ljubljana, Družina, 2007 - 2011.

Brown, R. E. Uvod v Novo zavezo. Ljubljana: Mohorjeva družba, 2008.

Matjaž. M. Eksegeza evangelijev. "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". 2. izdaja. Priročniki Teof 25, Ljubljana, Teološka fakulteta 2017.

Matjaž, Maksimilijan, Eksegeza evangelijev in Apostolskih del: Apostolska dela in Pavlova kronologija (izbrana poglavja za program UDT). Ljubljana; Skript Teof, 2016.

 

SHEME PREDAVANJ

 1.     Markov evangelij (uvodna vprašanja)
 2.     Koraki eksegetske analize
 3.     Polarna zgradba Markovega evangelija
 4.     Kdo je Jezus - narativno razodevanje Jezusove osebe + učenci
 5.     Mali učenci v Markovem evangeliju
 6.     Markov evangelij - koncentrična struktura
 7.     Mr 6,45-52 - izbrani koraki eksegetske analize
 8.     Matejev evangelij - Jenez Krstnik
 9.     Matejev evangelij (uvod, zgradba)
 10.     Matejev evangelij - evangelij otroštva
 11.     Matejev evangelij - skušnjave
 12.     Matejev evangelij - blagri
 13.     Matejev evangelij - struktura Govor na gori 5,1 - 7,29
 14.     Matejev evangelij: Nova podoba Mesije Mt 8,1-11,1
 15.     Matejev evangelij: Oznanilo Kraljestva
 16.     Lukov evangelij: Uvod Jezus - Prerok
 17.     Lukov evangelij: I Evangelij otroštva
 18.     Apostolska dela_SS
 19.     Štefanov govor (Apd 7,1-53)
 20.     Apostolska dela - Pavlova potovanje

 

 

Vprašanja 2016-2017:
 1. Vprašanja za I. kolokvij
 2. Vprašanja za II. kolokvij.
 3. Vprašanja za zaključni izpit

Vprašanja 2015-2016:

 1. Vprašanja za I. kolokvij
 2. Vprašanja za II. kolokvij

 

Viri

    Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja (SPJ), Ljubljana; Teološka fakulteta, Družina, 2010.
    Markov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Matejev evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Lukov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Sveto pismo Stare in Nove zaveze (SSP), Ljubljana; Svetopisemska družba Slovenije, 1996, 1997; 2003;
    Biblija.net

Literatura

    Matjaž. M. Eksegeza evangelijev. "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". Priročniki Teof 25, Ljubljana, Teološka fakulteta 2015.
    Benedikt XVI. Jezus iz Nazareta I - II. Ljubljana, Družina, 2007 - 2011.
    Brown, R. E. Uvod v Novo zavezo, Celje, MD, 2008.
    Rozman, F. Razloženi evangeliji, Ljubljana; DZS, 1995.
    Fausti, S. Skupnost bere Matejev evangelij, Celje: Mohorjeva družba, 2008.
    Fausti, S. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza, Celje: MD, 2005, 2007.
    Galizzi, M., Evangelij po Mateju. Eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba, 2010.
    Matjaž, M., Kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. Bogoslovni vestnik 60 (2000) 4: 407-425.
    Matjaž, M., Strah kot slutnja presežnega: kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. BV 61 (2001), 2: 153-165.
    Stock, K., Jezus, veselo oznanilo. Razmišljanja ob Markovem evangeliju, Maribor: Slomškova založba, 2000.

Gradiva

    Manns, F. Simfonija Besede, Ljubljana; Brat Frančišek, 2012, str. 158-170.
    Matjaž, M. Apostolska dela in Pavlova kronologija, (skript Teof) Ljubljana 2016.
    Jervell, J. Teologija Apostolskih del (prevod).

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×