Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Vsebina

Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev

  • Matejevega, Markovega in Lukovega, ki predstavljajo temeljni vir krščanske teologije in zahodne civilizacije:
  • literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov sinoptičnih evangelijev;
  • primerjava razodevanje Kristusove identitete in podobe učenca v različnih evangeljskih tradicijah;
  • primerjalni študij osrednjih evangeljskih tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera odrešenje;
  • literarno-teološka analiza pripovedi o učlovečenju, trpljenju in vstajenju.

Cilji in kompetence

Študentje:

  • se uvedejo v intenzivno branje evangeljskih besedil in v odkrivanje značilnosti biblične govorice;
  • se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi in literarnimi značilnostmi posameznih evangelijev ter z njihovimi temeljnimi kristološkimi, teološkimi in antropološkimi poudarki;
  • so sposobni strokovno metodološko analizirati biblično besedilo in sistematično predstaviti določeno biblično-teološko temo;
  • spoznajo oblikovanje temeljnih teoloških, etičnih in socialnih konceptov prvega krščanstva.

 

Program Eksegeze evangelijev 2019-2020

 

VPRAŠANJA 2019-2020

I. kolokvij: Markov evangelij in uvod v eksegezo

II. kolokvij: Matejev evangelij

III. Lukov evangelij in zaključni izpit

 

 

NAVODILA ZA VAJE

Pri vajah se izvaja sprotno ustno ali pisno (testi) preverjanje predelanega gradiva. 

Navodila za citiranje SP (skrajšano po BBD)

 

 

SHEME PREDAVANJ

Uvod v metodologijo

Predstavitev Markovega evangelija - Read Scripture 

Mr - Struktura; Mr 1,1-15

Mr - Kdo je Jezus , kdo učenec

Predstavitev Matejevega evangelija - Read Scripture

Mt - Uvod, struktura 

----------------------------------------

 

Viri

    Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja (SPJ), Ljubljana; Teološka fakulteta, Družina, 2010.
    Markov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Matejev evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Lukov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Sveto pismo Stare in Nove zaveze (SSP), Ljubljana; Svetopisemska družba Slovenije, 1996, 1997; 2003;
    Biblija.net

 

Študijska literatura

    Matjaž. M. Eksegeza evangelijev. "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". Priročniki Teof 25, Ljubljana, Teološka fakulteta 2015; druga, dopolnjena izdaja 2017.
    Benedikt XVI. Jezus iz Nazareta I - II. Ljubljana, Družina, 2007 - 2011.
    Brown, R. E. Uvod v Novo zavezo, Celje, MD, 2008.
    Rozman, F. Razloženi evangeliji, Ljubljana; DZS, 1995.
    Fausti, S. Skupnost bere Matejev evangelij, Celje: Mohorjeva družba, 2008.
    Fausti, S. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza, Celje: MD, 2005, 2007.
    Galizzi, M., Evangelij po Mateju. Eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba, 2010.
    Matjaž, M., Kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. Bogoslovni vestnik 60 (2000) 4: 407-425.
    Matjaž, M., Strah kot slutnja presežnega: kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. BV 61 (2001), 2: 153-165.
    Stock, K., Jezus, veselo oznanilo. Razmišljanja ob Markovem evangeliju, Maribor: Slomškova založba, 2000.

 

Gradiva

Nazorna predstavitev koncepta Markovega evangelija, Matejevega evangelija_I, Mt_II in Lukovega evangelija.

    Manns, F. Simfonija Besede, Ljubljana; Brat Frančišek, 2012, str. 158-170.
    Matjaž, M. Apostolska dela in Pavlova kronologija, (skript Teof) Ljubljana 2016.
    Jervell, J. Teologija Apostolskih del (prevod).

 

VPRAŠANJA 2018-2019

I. kolokvij: Markov evangelij:

II. kolokvij: Matejev evangelij

Zaključni izpit

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×