Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Vsebina

Poglobljeno branje besedil treh sinoptičnih evangelijev

  • Matejevega, Markovega in Lukovega, ki predstavljajo temeljni vir krščanske teologije in zahodne civilizacije:
  • literarno-kritična in narativna analiza strukture, izbranih odlomkov in motivov sinoptičnih evangelijev;
  • primerjava razodevanje Kristusove identitete in podobe učenca v različnih evangeljskih tradicijah;
  • primerjalni študij osrednjih evangeljskih tem: nebeško kraljestvo, večja pravičnost, vera odrešenje;
  • literarno-teološka analiza pripovedi o učlovečenju, trpljenju in vstajenju.

Cilji in kompetence

Študentje:

  • se uvedejo v intenzivno branje evangeljskih besedil in v odkrivanje značilnosti biblične govorice;
  • se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi in literarnimi značilnostmi posameznih evangelijev ter z njihovimi temeljnimi kristološkimi, teološkimi in antropološkimi poudarki;
  • so sposobni strokovno metodološko analizirati biblično besedilo in sistematično predstaviti določeno biblično-teološko temo;
  • spoznajo oblikovanje temeljnih teoloških, etičnih in socialnih konceptov prvega krščanstva.

 

Program Eksegeze evangelijev 2019-2020

 

VPRAŠANJA 2019-2020

I. kolokvij: Markov evangelij in uvod v eksegezo

II. kolokvij: Matejev evangelij

III. Lukov evangelij in zaključni izpit

 

 

NAVODILA ZA VAJE

Pri vajah se izvaja sprotno ustno ali pisno (testi) preverjanje predelanega gradiva. 

 

 

SHEME PREDAVANJ

Uvod v metodologijo

Predstavitev Markovega evangelija - Read Scripture 

Mr - Struktura; Mr 1,1-15

Mr - Kdo je Jezus , kdo učenec

Predstavitev Matejevega evangelija - Read Scripture

Mt - Uvod, struktura 

----------------------------------------

 

Viri

    Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi. Jeruzalemska izdaja (SPJ), Ljubljana; Teološka fakulteta, Družina, 2010.
    Markov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Matejev evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Lukov evangelij (SPJ 2010. Ljubljana: Družina, Teološka fakulteta)
    Sveto pismo Stare in Nove zaveze (SSP), Ljubljana; Svetopisemska družba Slovenije, 1996, 1997; 2003;
    Biblija.net

 

Študijska literatura

    Matjaž. M. Eksegeza evangelijev. "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". Priročniki Teof 25, Ljubljana, Teološka fakulteta 2015; druga, dopolnjena izdaja 2017.
    Benedikt XVI. Jezus iz Nazareta I - II. Ljubljana, Družina, 2007 - 2011.
    Brown, R. E. Uvod v Novo zavezo, Celje, MD, 2008.
    Rozman, F. Razloženi evangeliji, Ljubljana; DZS, 1995.
    Fausti, S. Skupnost bere Matejev evangelij, Celje: Mohorjeva družba, 2008.
    Fausti, S. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza, Celje: MD, 2005, 2007.
    Galizzi, M., Evangelij po Mateju. Eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba, 2010.
    Matjaž, M., Kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. Bogoslovni vestnik 60 (2000) 4: 407-425.
    Matjaž, M., Strah kot slutnja presežnega: kristološki pomen motiva strahu v Markovem evangeliju. BV 61 (2001), 2: 153-165.
    Stock, K., Jezus, veselo oznanilo. Razmišljanja ob Markovem evangeliju, Maribor: Slomškova založba, 2000.

 

Gradiva

Nazorna predstavitev koncepta Markovega evangelija, Matejevega evangelija_I, Mt_II in Lukovega evangelija.

    Manns, F. Simfonija Besede, Ljubljana; Brat Frančišek, 2012, str. 158-170.
    Matjaž, M. Apostolska dela in Pavlova kronologija, (skript Teof) Ljubljana 2016.
    Jervell, J. Teologija Apostolskih del (prevod).

 

VPRAŠANJA 2018-2019

I. kolokvij: Markov evangelij:

II. kolokvij: Matejev evangelij

Zaključni izpit

Back to top

Še pred prenosom...

Naprej... ×