Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»On vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.« (Lk 3,16)

Nadaljuje se skrivnost učlovečenja božične noči: Božji Sin se potaplja v Jordan - vse do dna človeške eksistence. Jordan predstavlja človekovo temeljno potrebo in hrepenenje po vodi, po čistoči, po očiščenju – po življenju. Od voda vesoljnega potopa, preko vode Rdečega morja in vode Jordana, do preroškega videnja žive vode, ki bo privrela izpod tempeljskega praga (Ezk 47,1sl.), hrepeni človek po odločilnem oživljajočem Božjem posegu v njegovo življenje. Pričakuje razlitja Gospodovega Duha, ki bi očistil njegovo srce in mišljenje: »Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.

Back to top