Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.« (Lk 15,18).

Prilika o usmiljenem očetu je evangelij evangelija. Razkriva najglobljo resnico o Bogu in o človekovi poti k njemu. To je pot rasti in zorenja - pot spreobrnjenja. Ta pot vodi preko upora, ločitve, zanosa imetja in neodvisnosti, do izkustva praznine in odkritja lastne podobe. A se pri njen ne zaustavi. Spoznanje samega sebe je slaba polovica poti spreobrnjenja.

Back to top