Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Pod noč tistega dne, prvega v tednu,… je prišel Jezus,stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi!« (Jn 20,19)

Mir je prva beseda, s katero se vstali Jezus predstavi in nagovori svoje učence; je daleč več kot samo beseda, je oznanilo iz kraja onkraj smrti, je beseda, ki odpira obzorja življenja in večnosti, je moč, ki razveže vezi dvomov in strahu, ki so učence priklepale na greh in smrt. Beseda mir (hebr. šālôm) opisuje v Svetem pismu širok spekter hrepenenja razdvojene človeške narave po novi celovitosti, urejenosti, harmoniji, po zdravju, sreči in prihodnosti. Najprej gre za hrepenenje po zvestobi, ki človeku sploh omogoča življenje in razvoj. Človek jo išče v odnosu do sočloveka in do Boga, utemelji in dopolni pa jo šele v spoznanju Božje zvestobe do njega: »Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa?

Back to top