Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: 'Božji Maziljenec'. (Lk 9,20)

Gre za eno najpomembnejših vprašanj v evangeliju: Kaj pomeni Bog za tvoje osebno življenje? Kako zaznamuje tvoje vsakdanje delo, tvoj odnos do bližnjega, tvoje upanje, tvoje želje? Si pripravljen slediti besedam in zgledu njegovega Sina? Ali njegov evangelij mehča tvoje srce, oblikuje besede, prečiščuje odločitve? Jezus ni ne Krstnik ne Elije ne kdo izmed starodavnih prerokov (Lk 9,19) ne neko božanstvo nad zvezdami ne nek mit iz preteklosti.

Back to top