Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Vzravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,28).

Evangelij ni uspavalo, temveč stalni poziv k odgovornemu življenju. Ob vsakem koncu dneva ali tedna ali leta lahko človek preverja pripravljenost na svoj zadnji zemeljski dan, ki bo hkrati dan Gospodovega prihod (gr. parousía). Pričakovanje Božjega prihoda lahko prebuja strah, ker pomeni sodbo ali dokončno razkrinkanje vsega dvoumnega in nepoštenega (prim. Am 5,18), hkrati pa je lahko vir veselja, ker pomeni Božji odrešenjski poseg v zgodovino, ko bo vse ustvarjeno doseglo svoj cilj: »Glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo, prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca« (Iz 65,17).

Back to top