Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem." (1 Tes 5,1).

Sveto pismo ne pozna nekega nevtralnega abstraktnega časa. Čas je okolje, kjer se odvija odrešenjska zgodovina in ga vrednoti srečanje med Bogom in človekom. Stvarjenje sveta pomeni začetek časa (gr. chrónos), Kristusov vstop v zgodovino njegov prelomni trenutek (gr. kairós), njegov drugi prihod pa dokončno razkritje (gr. parusía).

Back to top