Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Moje kraljestvo ni od tega sveta.« Jn 18,36)

Kralj (hebr. mélek; gr. basileús) je eden izmed pogostih nazivov, s katerimi Izrael poimenuje Boga. Bog je kralj vse zemlje (Ps 47,8) in edini kralj Izraela, zato bo kraljeval na veke (2 Mz 15,18; Iz 52,7). Po sklenitvi zaveze postane Izrael božja lastnina in kraljevsko ljudstvo (2 Mz 19,5). To ime pomeni ljudstvu moč in varnost; z njim mu priznava dostojanstvo ter svojo popolno vdanost. Jezus pa je kralj, ki vse te kraljevske atribute živi v služenju, ker "Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge" (Mr 10,45). Nemoč in nizkost postaneta z njim kraljevsko dostojanstvo: "Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke" (Lk 1,52).

Back to top