Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»On vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.« (Lk 3,16)

Nadaljuje se skrivnost učlovečenja božične noči: Božji Sin se potaplja v Jordan - vse do dna človeške eksistence. Jordan predstavlja človekovo temeljno potrebo in hrepenenje po vodi, po čistoči, po očiščenju – po življenju. Od voda vesoljnega potopa, preko vode Rdečega morja in vode Jordana, do preroškega videnja žive vode, ki bo privrela izpod tempeljskega praga (Ezk 47,1sl.), hrepeni človek po odločilnem oživljajočem Božjem posegu v njegovo življenje. Pričakuje razlitja Gospodovega Duha, ki bi očistil njegovo srce in mišljenje: »Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.

Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce« (Ezk 36,25sl.). Vedno znova daruje daritve in opravlja obredna umivanja, da bi popravil, kar je razdejala ranjenost z grehom. A nemogoče je, »da bi grehe odvzemala kri volov in kozlov. Zato pravi ob svojem prihodu na svet: Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi pripravil« (Heb 10,4sl.). Hrepenenje po čistosti je hrepenenje po novem začetku, po svobodi, po pristnem življenju. V to življenje vstopa, ko izpušča, kar mu je vsiljeno in se odpira temu, kar mu je darovano. To obnovljeno življenja je dar Jezusovega krsta - njegovega učlovečenja, trpljenja in vstajenja – njegovega sestopa v vode Jordana, ki so bile kalne od človeških zablod in greha. Po tem sestopu se je v človeške vode naselil Duh, ki daje vsakemu, ki ga sprejme, moč, da kliče »Aba, Oče« (Rim 8,15). Duh, ki nas preustvarja v brate in sestre – v Njegove otroke.

Back to top