Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem." (1 Tes 5,1).

Sveto pismo ne pozna nekega nevtralnega abstraktnega časa. Čas je okolje, kjer se odvija odrešenjska zgodovina in ga vrednoti srečanje med Bogom in človekom. Stvarjenje sveta pomeni začetek časa (gr. chrónos), Kristusov vstop v zgodovino njegov prelomni trenutek (gr. kairós), njegov drugi prihod pa dokončno razkritje (gr. parusía).

"Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo" (Gal 4,4). Kairos je milostni čas božjega posega v čas narodov ali posameznika. Je nov čas, ki nastaja takrat, ko se človek odzove na božjo ljubezen, ko sprejme izziv Jezusovih blagrov. To je trenutek odločitve, ki vedno presega tistega, ki jo naredi. Ker je to ljubezen, je kairos je že v sedanjosti navzoča prihodnost. Če hoče človek prav razumeti čas (chrónos), ga mora gledati v luči večnosti (kairós) - to je Ljubezni. 

Back to top