Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Vzravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,28).

Evangelij ni uspavalo, temveč stalni poziv k odgovornemu življenju. Ob vsakem koncu dneva ali tedna ali leta lahko človek preverja pripravljenost na svoj zadnji zemeljski dan, ki bo hkrati dan Gospodovega prihod (gr. parousía). Pričakovanje Božjega prihoda lahko prebuja strah, ker pomeni sodbo ali dokončno razkrinkanje vsega dvoumnega in nepoštenega (prim. Am 5,18), hkrati pa je lahko vir veselja, ker pomeni Božji odrešenjski poseg v zgodovino, ko bo vse ustvarjeno doseglo svoj cilj: »Glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo, prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca« (Iz 65,17).

Cerkev zato hrepeni po tem dnevu srečanja, ko »bomo zmeraj z Gospodom« (1 Tes 4,17), »kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do rešitve po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z njim« (1 Tes 5,9-10). Gospodov prihod pomeni v resnici našo hojo k njemu: postajati mu podoben, kajti po njegovi podobi smo ustvarjeni (1 Mz 1,26). Krščanska etika se ne navdihuje ob moralnih normah, temveč ob Osebi, ki jo človek ljubi in jo odkriva v bratih in sestrah ter ji sledi. Pričakovanje Gospodovega prihoda spada k temeljni dinamiki kristjanovega življenja.

Back to top