Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Jesenske biblične duhovne vaje v Dom duhovnosti v Kančevce
od 7. do 9. oktobra 2016.
Tema: Klic v novo življenje

Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. (1 Kor 11,1)

Pavel v 1 Kor razkriva, kako živeti novo življenje v kulturi sveta in posvetnosti. Novo življenje se ne živi v ideji, ampak v posnemanju Kristusa s konkretnimi koraki in v prenavljanju mišljenja. Živeti evangelij ne pomeni sprejeti nove zapovedi in predpise temveč poenotiti svoje življenje ob Kristusovem zgledu - ob Izvoru in Cilju. Posnemanje Kristusa je poziv k pristnosti življenja – k življenju iz Navdiha. Čeprav Pavel začne svoje Pismo z besedo o križu, ga ne zaključi s križem, temveč z oznanilom vstajenja – novega življenja. Križ ni cilj človekovega življenja, temveč znamenje, navdih in moč novega življenja.

Zbrali se bomo kot občestvo (koinōnia) bratov in sester z Njim, ki nas je poklical. Vzeli si bomo čas za študij in molitev Pisma Korinčanom. Ob Božji besedi bomo zahrepeneli po novem življenju – po Gospodovem usmiljenju, ki človeka spreminja in osvobaja, da mu lahko izroča rane svojega življenja in se vrača k pravemu Izviru.

Back to top