Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Vem, kdo si (Mr 1,24).Tako je kričal razkrinkani obsedenec v kafaranumski shodnici, ko je vanjo vstopil Jezus in začel na drugačen način oznanjati Postavo - besede življenja. Obsedenec je s svojim kričanjem nehote pokazal na temeljni problem »pismoukov«, ki so si domišljali, da poznajo vse črke Postave, da poznajo Sveto pismo in da torej poznajo Boga in njegovo voljo. In ko je prišel Gospod – Ljubljeni Sin, ki ni ustrezal njihovim predstavam, so ga zavrnili. Prepoznali so ga kot nekoga, ki ruši njihov svet in njihovo vero. Marko predstavi Jezusov nastop v judovski shodnici kot začetek njegovega javnega delovanja. Prav ta kraj, kjer se ljudstvo zbira k branju in poslušanju Svetega pisma, kjer razlagajo zapovedi Postave in iščejo besede za življenje, mora biti najprej očiščen in osvobojen vsega demonskega, kar izkrivlja človekovo podobo o Bogu.

Jezus zato v ta kraj nauka in učenja ne stopi z novim naukom, ampak z močjo svoje osebe (gr. exsousia). Evangelist tako ne poroča, kaj je Jezus učil v shodnici, temveč poudarja, da je bil njegov nastop, njegov način učenja drugačen od učiteljev, da je zbudil začudenje, ki je prebudilo tako navdušenje kot strah, da je torej imel moč dotakniti se src, jih osvoboditi in odpreti za sprejem Resnice. Ta moč pa očitno ni izvirala iz njegovega poznavanja Postave, temveč iz njegovega tesnega občestva z Očetom, ki ga je pri krstu v Jordanu po Sv. Duhu popolnoma prižel k sebi (Mr 1,11). Odslej bo njegova edina jed izpolnjevanje Očetove volje, in njegovo edino poslanstvo razodevanje Očetovega življenja – njegove ljubezni do človeka.

Ob nedelji Svetega pisma smo tudi mi povabljeni v shodnico – v hišo Božje besede – pred Učitelja življenja. Na njenih vratih so zapisane besede: Spreobrnite se in verujte (gr. metanoeîte kaì pisteúete). Ta poziv, ki zazveni na začetku Markovega evangelija (1,15), je temeljno navodilo za pravilno branje in razumevanje vsakega evangeljskega odlomka. Pripravljenost presegati lastne individualne predstave in želje, ki so končno vedno sad strahu zase in greha proti bližnjemu in Bogu, je edini predpogoj za vstop v hišo Božje besede. Kdor v tej hiši bere Sveto pismo, v njem ne išče več ne potrditve lastne volje ne potešitve svoje radovednosti, temveč Njega, ki je Resnica in Življenje samo, Učitelja, ki mu ne ponuja nekega novega nauka, ampak mu podarja sebe samega, da ga preprosto sprejme in živi – novo življenje.

Back to top