Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

"Takoj je spregledal in šel po poti za njim!" (Mr 10,52)

Najkrajša evangeljska definicija krščanstva je hoja za Jezusom. Krščanstvo ni ideja, ampak pot - življenje iz navdiha Duha. Nove zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega ne more nihče živeti sam. Jezus ni klical svojih učencev zato, da bi jih učil novih zapovedi, ampak da bi jim pokazal, kako Oče ljubi Sina in vsakega človeka.

Iz Svetega pisma se lahko učimo ne samo vsebine, temveč tudi metode in oblike našega oznanjevanja. Vse pobude o prenovi Cerkve in krščanskega življenja se rojevajo in oplajajo tukaj. Tu je človekov primarni topos, kraj srečanja med izvorno človekovo podobo in njegovo enkratno konkretizacijo, med načrtom in odgovorom na ta načrt, med Božjim in človeškim. Misel sv. Hieronima bi morali vzeti zelo resno: »Brez poznavanja celotnega Svetega pisma tudi Jezusa Kristusa ni mogoče poznati«. Poudarek je na poznavanju celote.

The concept of the kingdom looms large on the pages of Scripture. Herman Ridderbos thought it so important that he declared: “The whole of the preaching of Jesus Christ and his apostles is concerned with the kingdom of God.”

Zelo sem hvaležna in veselje za duhovne vaje v Kančevcih. S seboj sem vzela tri koordinate, s katerimi želim graditi prostor novega življenja. Prva koordinata je Bog, usmiljeni Oče, ki mi vedno znova kaže, da me ima rad takšno kot sem. Druga koordinata je moj drugi, moj bližnji, je občestvo. Prvič se me je tako močno dotaknil pomen te besede. Ta beseda me je rešila vrtenja okoli lastnega jaza. Zdaj razumem stavek: »Svetega pisma ne moreš študirati, brati sam.« In tretja koordinata sem jaz, ampak ne kot individuum, temveč kot oseba, ki je ranljiva, ki pa je tudi dar.

Back to top