Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene eksegetske vaje.

Na posameznem roku se lahko opravijo tudi manjkajoči pisni kolokviji. Ustni izpiti se začenjajo eno uro po razpisanem terminu. 

 

Izpitni roki v zimskem semestru 2019/2020

Ljubljana:

30.01.2020          10:00:00               Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (04646) - 5 KT

30.01.2020          10:00:00               Eksegeza Evangelijev - 4 KT

30.01.2020          10:00:00               Teologija Nove zaveze - 4 KT

30.01.2020          10:00:00               Pojem pravičnosti in odrešenja v Svetem pismu - 3KT

04.02.2020          14:00:00               Eksegeza Evangelijev - 4 KT       

04.02.2020          14:00:00               Teologija Nove zaveze - 4 KT      

11.02.2020          10:00:00               Eksegeza Evangelijev - 4 KT       

11.02.2020          10:00:00               Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (04646)

 

Maribor:

28.01.2020          09:00:00               Eksegeza Evangelijev - 4 KT     

 

Back to top