Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

celarcAsis. Dr. Matjaž Celarc (*1979) je diplomiral leta 2003 ter zaključil magistrski študij iz dogmatične teologije leta 2006 na Papeški gregorijanski univerzi. V duhovnika je bil posvečen leta 2006. Leta 2012 je opravil magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 2016 pa doktoriral na Papeški gregorijanski univerzi. Leta 2017 je bil pri katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti izvoljen za asistenta. Temeljno raziskovalno področje predstavlja Novo zaveza, zlasti pa Lukov opus. Z uporabo literarne (tj., pripovedni in intertekstualen pristop) ter zgodovinsko-retorične analize skuša pokazati teološko sporočilno vrednost svetopisemskih besedil. Poleg dela na področju biblične pastorale opravlja tudi vlogo študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani ter duhovnega pomočnika v župniji Grosuplje.

Back to top