Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

 

Krajši strokovni članki

 • Svetopisemski temelji sprave in odpuščanja. Sprava in odpuščanje. Ljubljana: Slovenska karitas, 1999, str. 20-23.
 • Biblično vrednotenje starosti. V: J. Štupnikar (ur.). Starost v upanju in bogatenju. Ljubljana: Družina, 2000, str. 51-58.
 • Učenci, njegovi in mati. Božja beseda danes 1998, 5, št. 4, str. 11-12.
 • Betlehem, kraj, kjer je vzšla zvezda novega veka. Božja beseda danes 2000, let. 7, št. 4, str. 7-9.
 • Mir tebi, Jeruzalem. Mesto molitve, solza in upanja. Tretji dan 2000, let. 29, št. 9, str. 2-7.
 • Evangelij - veselje in moč. V edinosti 2000, let. 55, str. 211-215.
 • Se je Jezus smejal? Božje okolje 2001, let. 25, št. 5-6, str. 11-12.
 • Vstajenje - vstop v obzorja večnosti. Tretji dan 2002, let. 31, št. 3, str. 20-25.
 • Razodevanje skrivnosti nebeškega kraljestva po Markovem evangeliju: "Varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa!". Božja beseda danes 2003, let. 10, št. 4, str. 6-11.
 • Heinrich Schlier - teolog vere, upanja in ljubezni. V: H. Schlier. Zdaj pa ostaja to troje. Oris krščanskega življenja. Celje: Mohorjeva družba, 2004, str. 67-71.
 • Arheologija odkriva kamnite priče Nove zaveze. Družina 2004, let. 53, št. 7, str. 7.
 • "Sijaj tvojega veličastva". Razodevanje Boga v Stari zavezi. Božje okolje 2005, let. 29, št. 4, str. 15-17.
 • Ali se je Jezus rodil decembra? Odkritja v Kumranu potrjujejo prastaro liturgično izročilo. Družina 2005, let. 54, št. 1, str. 7.
 • Jezus, učitelj evangeljske pedagogike. Naša kateheza 2005, št. 11, str. 9-11.
 • Na poti v Galilejo. V: S. Fausti. Zapomni si in pripoveduj evangelij. Markova pripovedna kateheza. Celje: Mohorjeva družba, 2005, str. 459-462.
 • Ozdravljal je vsakovrstne bolezni. Božje okolje 2006, let. 30, št. 1, str. 11-12.
 • Judov evangelij zanika krščanski nauk o Jezusu. Družina 2006, let. 55, št. 17, str. 7.
 • Sveto pismo - besede življenja. Tretji dan 2006, let. 35, št. 9/10, str. 1.
 • Sveto pismo - hrana našega oznanjevanja. Cerkev v sedanjem svetu 41 (2007) 2: 42-43.
 • Ljubezen do bližnjega je pot do Boga. Žarek dobrote 2007, let. 5, št. 2, str. 3-4.
 • Mir in meč. Družina št. 5/04.02.2007, str. 7.
 • Pavel - Jud iz Tarza. Družina 2008, let. 57, št. 8, str. 7.
 • Pavel - goreč za postavo in preganjalec Cerkve. Družina 2008, let. 57, št. 13, str. 7.
 • Na poti pred Damaskom. Družina 2008, let. 57, št. 18, str. 7.
 • Pavlova tiha leta. Družina 2008, let. 57, št. 22, str. 7.
 • Prvi misijonski koraki. Družina 2008, let. 57, št. 40, str. 7.
 • Pavel na Cipru in v Galatiji. Družina 2009, let. 58, št. 11, str. 7.
 • Zbor apostolov v Jeruzalemu. Družina 2009, let. 58, št. 16, str. 36.
 • Apostol Pavel zakoncem: slavite Boga v svojem telesu.Družina in življenje 2008, let. 7, št. 4, str. 16-17.
 • Apostol Pavel - oznanjevalec Ljubezni. Cerkev v sedanjem svetu 43 (2009) 3: 116-118.
 • Rojstvo Cerkve v Filípih in Solunu. Družina 2009, let. 58, št. 42, str. 7.
 • Pavel - oznanjevalec s telesom. Božje okolje 33 (2009) 1: 10-12.
 • Apostol Pavel - glasnik in orodje edinosti : razmišljanje ob Tednu krščanske edinosti. V edinosti 64 (2009). 41-47.
 • Etika Božjega kraljestva kot poziv k preseganju in veri - k večji pravičnosti. Cerkev sedanjem svetu 44 (2010) 1: 7-10.
 • Od kamnitega templja do svetišča živega Boga. Marija 2 (2011) 5:  42-43.

Back to top