Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Sveti Pavel nas v Pismu Rimljanom spominja na veliki lik Abrahama, da bi nam pokazal pot vere in upanja. Apostol o njem piše: 'Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov' (Rim 4,18). 'Na osnovi upanja proti upanju …' Ta koncept je velik: tudi ko upanja ni, jaz upam. Naš oče Abraham je takšen. Sveti Pavel se nanaša na vero, s katero je Abraham veroval Božji besedi, ki mu je obljubila otroka. To je zares pomenilo zaupati upajoč 'proti vsakemu upanju', saj je bilo malo verjetno tisto, kar mu je Gospod naznanil, ker je bil star – imel je skoraj sto let – in njegova žena je bila nerodovitna. Ni ji uspelo! Toda tako je rekel Bog in on je veroval. Človeškega upanja ni bilo, saj je bil on star, njegova žena pa nerodovitna: a on je veroval.«

Back to top