Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

POLETNA BIBLIČNA ŠOLA NA KRKU OD 24. DO 28. 6. 2018

V šoli učenčenvstva in občestva

Voditelj prof. dr. Maksimilijan Matjaž

V okviru Biblične šole Evnagelii gaudium, kjer že drugo leto študiramo Prvo pismo Korinčanom, smo pripravili tudi poletno varianto tedenske biblične šole, ki smo jo izpeljali v čudovitem okolju karmeličanskega duhovnega centra na otoku Krku. 

Bilo nas je 37 udeležencev, različni v stanu in starosti - od dve letnega Metoda do modre babice in prababice Stanke - a enotni v ljubezni do Besede. "Šola" se je odvijala v obliki predavanj, sproščenega študija, pogovorov v skupinah, obhajanja evharistije in osebnega duhovnega dela. Seveda je ostalo časa tudi za sonce in morje.

Odkrivali smo velikonočno branje Svetega pisma. To je branje, ki je pozorno na prehode, ki se dogajajo v navdihnjenih besedilih in v katere smo povabljeni tudi mi ...

Več tukaj (Družina št. 36)

Franci Donko: Sveto pismo – Beseda, ki vznemirja in spodbuja

V življenju so trenutki, ko ne vemo najbolje, kako ravnati v življenjskih situacijah in komu zaupati svoja spraševanja, dvome, hrepenenja, stiske in veselja.

V enem takšnih trenutkov me je ujela letošnja poletna biblična šola. Ujela zato, ker je nisem načrtoval, ampak je prišla kot najlepši uvod v poletne dni, z darom občestva, branjem in poslušanjem besede, za katero Jezus pravi, da nikoli ne bo prešla; prim. Mt 24,35. Topos letošnje poletne biblične šole v karmeličanskem samostanu na Krku, ob morju je sam po sebi postavljal vprašanje, kje je moje mesto  v občestvu.

Pogosto nas razočaranja nad bližnjimi, župnijo in v lastni popek zazrt način življenja zanesejo iz občestva na same robove, kjer srečanje z Jezusom ni več na prvem mestu in se nehamo spraševati, kje Bog po zgodovini odrešenja nagovarja v želji, da bi nas popeljal preko ožin življenja.

Sodobni človek, vzgojen v duhu relativizma pogosto ne ve, kaj početi s Svetim pismom ali kakšen odnos zavzeti do Jezusa. Razsvetljenska misel je koristna, dokler človeka spodbuja tako rekoč k sodelovanju z Božjo zamislijo sveta in človeka v njem, dokler ne prestopi meje malikovanja.

Dobro je, da človek z razumom sklepa o zakonitostih narave, se uči iz zgodovine in raziskuje lastno duševnost. Če se ob tem zanaša le na lastne moči in Besedi ne dovoli, da bi ga spreminjala in ustvarjala na novo, je podoben možu, ki zida hišo na pesku. »Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.« (Mt 7,26-27)

Vsak izmed nas je okusil posledice življenjskih odločitev, v katere nismo spustili Boga. Mnogokrat smo pripravljeni prisluhniti, naredimo celo sprehod do občestva, evharistije, nato pa vseeno pristanemo v mrežah lastne neodrešenosti in ponovno se v nas pojavi vprašanje, kako živeti v tem nemirnem svetu.

Ob letošnjem premišljevanju Markovega evangelija in Pavlovega Prvega pisma Korinčanom v občestvu poletne biblične šole na Krku sem ponovno začutil, da je Sveto pismo enkraten dar, zato ga želim postaviti v središče svojega življenja. »Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali.« Mt 7,24-25

Pogosto je v nas zelo jasno zavedanje, da nas Gospod nagovarja, pa ga kljub temu pustimo čakati, češ, ni še pravi čas. Janez nas spominja, da temu ni tako: »Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem! Kajti čas je blizu.« Raz 1,3.

Back to top