Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

V okviru Slovenskega bibličnega gibanja (SBG) je dozorela ideja, da bi ob koncu leta usmiljenja začeli z malo biblično šolo, ki bi bila namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in se medsebojno obogatiti. Biblično šolo smo poimenovali po apostolski spodbudi papeža Frančiška Evangelii gaudium – Veselje evangelija, kjer papež spodbuja k rednemu branju Svetega pisma.

Biblično šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje. Sveto pismo je učbenik življenja, ki nam pomaga bolj polno živeti življenje, ki nam je podarjeno. Frančišek nam daje zgled, kako vsak dan brati Sveto pismo v občestvu Cerkvi ter preko njega prepoznavati Božji načrt svoje življenje kot Božji dar.

V apostolski spodbudi Evangelii gaudium – Veselje evangelija predstavi Frančišek Sveto pismo kot temeljni vir prenove osebnega življenja vernika in življenja vse Cerkve ter spodbuja k njenemu vsakodnevnemu branju. Našo malo biblično šolo smo zato poimenovali po tem papeževem dokumentu. Preko branja Svetega pisma nas Gospodov Duh postavlja v občestvo ljubljenih, poklicanih in svetih (Rim 1,7), ki jim dano poslanstvo za ta današnji svet: razodeti Boga in njegovo življenje. Preko Božje besede je na svet prišla Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. »Ne tavamo v temi in nam ni treba čakati, da nam Bog spregovori svojo besedo, kajti 'Bog je spregovoril. Bog ni več veliki neznanec, ampak se je razodel.' Sprejmimo vase vzvišeni zaklad razodete besede Svetega pisma!« (Veselju evangelija 175)

Tema srečanj  je še vedno Pavlovo Prvo pismo Korinčanom. Predavata prof. dr. Maksimilijan Matjaž in doc. dr. Samo Skralovnik. Obvezni »priročnik« vsakega udeleženca je Sveto pismo Stare in Nove zaveze.

Odzive udeležence oz. naloge, ki jih opravljajo v malih skupinah, lahko preberete na strani Bibličnega gibanja.  

 

Vabljeni k ogledu video komentarja Prvega in Drugega pisma Korinčanom: 

Read Scripture Series: Paul's 1st Letter to the Corinthians
Read Scripture: 2 Corinthians

biblicna sola logo

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje.

Back to top