Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih
Duhovne Vaje v letu apostola Pavla
V Domu duhovnosti Benedikt, Kančevci v Prekmurju, od četrtka, 2. okt. ob 19. uri, do nedelje, 24. okt. 2008.
Voditelja: dr. Maksimilijan Matjaž, s. Marjeta Pija Cevc, voditeljica animacije
 
»Zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta obilna moč od Boga in ne od nas« (2 Kor 4,7)
»Kristusova ljubezen sili k spoznanju, da je eden umrl za vse, da bi vsi živeli« (2 Kor 5,14).
 
Želimo stopiti s Pavlom na pot iz Damaska preko puščave v življenje!
 
Spraševali se bomo:
 
1) Pavel, kdo si?
»Jud sem iz Tarza v Kilíkiji, meščan mesta, ki ni brez slovesa« (Apd 21,39)
»In glejte, hodil sem med vami in vam oznanjal kraljestvo, a zdaj vem, da mi poslej nobeden izmed vas ne bo več gledal v obraz« (Apd 20,25)
Bistvo krščanstva ni v pridiganju, ampak v življanju - v hoji – kraljestva!
Pavel živi iz spoznanja: »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20)
 
2) Kdo si, Gospod?
Pavlovo razsvetljenje pred Damaskom: Apd 9, Apd 22 in Apd 26.
Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček in da bi se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, da kako pridem do vstajenja od mrtvih. (Flp 3,7-13):
 
3) Kje se je zgodil moj Damask, moja pasha, moj prehod?
Prehod od sebe k Njemu, od problema k rešitvi; od vprašanja do pomirjenosti, od pogleda k sebi do pogleda k Njemu.
Moj Damask
● Kje v teh Pavlovih izkušnjah prepoznavam sebe?
● Kje prepoznavam milost?
● Kaj me ovira, da bi bil Jezus moj dobiček in da bi se znašel v Njem, da ga čutim, slutim, se zavedam kje grem preko zaradi njega, zaradi ljubezni, ali je bilo ali ni bilo. Znajti se v njem, to mora biti naš cilj.
 
4) Kaj je središče Pavlove duhovnosti?
»Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20).
»Njegova vera je izkustvo, da ga Jezus Kristus ljubi povsem osebno; je gotovost, da Kristus ni umrl kar tako na splošno, marveč ljubi njega, Pavla, in ga kot Vstali ljubi tudi danes. Pavel ve, da se je Kristus daroval zanj. Njegova vera je prevzetost od ljubezni Jezusa Kristusa, ki ga pretrese do najgloblje notranjosti in ga preobrazi… Ta ljubezen je zdaj "postava" njegovega življenja in prav v tem je svoboda njegovega življenja" (Papež Benedikt XVI., 28. junij 2008).
 
image002
image001
image003
image004
image005
image007
image006
image008
image009
 

Back to top