»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15)