»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)