Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Katedra za Sveto pismo in judovstvo - Izr. prof. dr. Maksimilijan MATJAŽ

Univerzitetni program

 • Biblični temelji nove evangelizacije.
 • Biblični temelji teologije telesa.
 • Evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih.
 • Izbrana vprašanja Pavlove teologije v kontekstu sodobne teologije.
 • Kristologija in biblična metaforika Janezovega evangelija.
 • Kritična primerjava slovenskih prevodov Nove zaveze.
 • Literarna, kristološka in teološka vprašanja Janezovega evangelija.
 • Literarno-teološka analiza apokrifne literature.
 • Literarno-teološko vrednotenje Javornikovega prevajanja Stare zaveze (1848-1854).
 • Matejeva uporaba starozaveznih literarno-teoloških motivov.
 • Narativna kristologija Markovega evangelija.
 • Odrešenjski motivi v posameznih evangelijih.
 • Primerjava različnih metodologij študija bibličnega besedila.
 • Raziskovanje tem "zgodovinskega Jezusa".
 • Recepcija Svetega pisma v slovenski literaturi.
 • Simbolizem knjige Razodetja.
 • Sinhrono in diahrono raziskovanje svetopisemskega teksta.
 • Teološka in literarna analiza Lukovega evangelija.
 • Tomažev evangelij v sodobnih miselnih tokovih.
 • Večja pravičnost in nebeško kraljestvo v Matejevem evangeliju.
 • Beseda v dialogu.
 • Pravičnost in novo življenje v Pavlovih pismih.
 • Utemeljitev krščanske etike v Pavlovih pismih.
 • Kristologija pisma Filipljanom in odmevi v sodobni teologiji.
 • Simbolika Jagnjeta v Raz in v sakralni umetnosti.
 • Pavel in mistika.
 • Sodobni izzivi Pavlove antropologije.
 • Izzivi Pavlove eshatologije.
 • Temelj krščanske etike v Rim 12-15.
 • Vloga karizem v prvi Cerkvi in njihov pomen danes
 • Kristologija pisma Hebrejcem in odmevi v sodobni teologiji.

 Univerzitetni program – teološke in religijske študije

 • Evangeljski model učitelja in učenca kot izziv za sodobno pedagogiko.
 • Pasijon v bibličnem soočenju z vprašanjem življenja, trpljenja in smrti.
 • Večja pravičnost kot biblična alternativa sodobni moralni krizi.
 • Apd in univerzalnost evangeljskega oznanila.
 • Kerigma in nova evangelizacija.
 • Beseda, ki ozdravlja: pastoralno-didaktični vidik Jezusovih čudežev.
 • Beseda, ki spreminja: teološko-pastoralna aplikacija Jezusovih prilik.
 • Znamenja: besede in dejanja Janezovega evangelija, ki usmerjajo v obzorje večnega.
 • Biblične skupine in različni modeli biblične pastorale.

MAGISTRSKE TEME ZA 2. STOPENJSKE PROGRAME

ZAKONSKE IN DRUŽINSKE ŠTUDIJE

 • Svetopisemsko vrednotenje človeka, zakona in družine
 • Reševanje konfliktnih situacij v luči biblične antropologije.
 • Vidiki biblično odrešenjske terapije.

RELIGIOLOGIJA IN ETIKA

 • Teološki in etični vidiki dialoga med krščanstvom in judovstvom.
 • Teologija Kumrana v odnosu do judovstva in krščanstva.

Back to top