Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Prvo srečanje Biblične šole Evangelii gaudium IV - 2019-2020

Vabimo vas v Biblično šolo Evangelii gaudium, ki v organizacija Zavoda Biblično gibanje že četrto leto poteka v Domu Sv. Jožefa v Celju, četrto sredo v mesecu od 17.00 do 19.30 ure. Šola je namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in izkusiti moč občestvenega branja Svetega pisma. V tem letu bomo zaključili z branjem Prvega pisma Korinčanom in nadaljevali s študijem Drugega pisma Korinčanom. Prvo srečanje bo 27. novembra ob 17.00 v Domu sv. Jožefa v Celju

Vabljeni vsi, ki želite vsestransko rasti z Božjo besedo in v krščanskem občestvu!
Dobrodošli tudi novi udeleženci!

Prijavite se pri Mariki Mikolič (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

Letni prispevek zanša 20 eu in ga lahko poravnate na prvem srečanju

Več o dosedanjem delu šole lahko najdete na tej spletni strani.

 

O temi prvega srečanja:

Vstajenje od mrtvih (1 Kor 15)

Vprašanje vstajenja se končno izkaže kot temeljno vprašaje, ki je vznemirjalo korintske kristjane. Očitno je, da so nekateri člani skupnosti zanikali telesno vstajenje mrtvih (v. 12) in da tudi o Kristusovem vstajenju niso imeli prave predstave. Duhovno izkustvo zakramentov in duhovnih darov je Korinčane tako navdušilo, da so bili prepričani, da so že duhovni, torej že odrešeni, in da jim ni potrebna nobena dopolnitev. Počutili so se osvobojene od materialnega sveta, zato so lahko vzklikali: Vse mi je dovoljeno (6,12); večno življenje v telesu, pa čeprav v spremenjenem, se jim je zdelo nesmiselno. Prepričani so bili, da že imajo spoznanje (gnōsis) (8,1) in so zato že dosegli zadnjo resničnost in so popolni (teleioi) (2,6). Takšna drža pomeni dejansko zanikanje večnega življenja v telesu in s tem tudi vere v vstajenje. S tem pa je postavljeno pod vprašaj bistvo krščanske vere, zato Pavel v tem zaključnem poglavju pisma temeljito razloži vsebino in pomen krščanskega oznanila o vstajenju.

Poglavje je razdeljeno na štiri dele. V prvem delu Pavel govori, da je Kristusovo vstajenje temeljna resnica evangelija (v. 1-11). V drugem zatrjuje, da če je vstal Kristus, bodo vstali tudi tisti, ki so umrli v Kristusu. To stori tako, da pokaže na zmotnost tistih, ki verjamejo v Kristusovo vstajenje, a ne v vstajenje kristjanov (v. 12-19). V tretjem delu predstavi Kristusovo prvenstvo v smrti in vstajenju, kjer se je razodela tudi njegova solidarnost s človekom v življenju in smrti (v. 20-34). Tukaj jasno dokaže, da je resničnost vstajenja za krščanstvo temeljna resnica. V zadnjem delu Pavel spregovori še o naravi vstalega telesa (v. 35-58).

 

Apostolovo pričevanje (15,1-11)

Pavel v tem odlomku, kjer postavi temelje za vse, kar sledi, predstavi krščansko upanje kot neločljivo povezano z vero v Kristusovo vstajenje. To utemeljuje s pomočjo treh korakov: najprej pojasni vero, ki jo je sam izročil Korinčanom (v. 1-4), nato navaja pričevanja uradnih prič: Kefa, dvanajsterih, 500 bratov, Jakoba in apostolov, samega sebe (v. 5-8), nato pa govori o svoji vlogi in vlogi apostolov glede oznanila o vstajenju (v. 9-11).

Back to top