Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

1 Kor 13 – Resnična ljubezen

Povzetek prejšnjega

  1. Eno Telo z mnogo udi – povezuje jih ista ljubezen in so med seboj dobri sosedje. Šele ko se zaveš, da si eno telo, ena kri da en vpliva na drugega, da skupaj sodelujemo, smo veseli drug drugega, ker lahko vsak nekaj doprinese.
  2. Trta in mladike, kjer je isti sok in se zato rojevajo lepi in dobri sadovi. Mladika se veseli sadu sosednje mladike, ker sta na isti trti.
  3. Bratje in sestre so si med seboj dobri in se ljubijo, ker je Oče. Če ni skupnega Očeta, niso niti bratje, ampak sovražniki in tekmovalci.

Veliko je darov, karizem. Nam niso dane zase, ampak za vse. Se jih lahko pristno veselimo (svojih in drugih), ko vidimo, da rastejo iz istega Darovalca, ki je dal in daje za nas vse, se nehamo bati in se veselimo ter dajemo. Šele ko dojamemo, da je trta napojena z isto ljubeznijo, ko se vidimo na istem Telesu, ki ima glavo, Kristusa, nam morda postane pomembno, kako so ostali in se ne bojimo samo zase. Človek potrebuje zavest, da je na varnem, to pa je samo v ljubezni.

Ko smo v ljubezni, smo lepi, kreativni, dobri. Zato je ljubezen največja karizma. Najodličnejša pot. Daj karkoli v pravo ljubezen, bo posvečeno.

Ljubezen ima v Stari zavezi pragmatičen značaj.

  • Predpostavlja konkretno notranjo pripravljenost (voljo) in tudi zavestno delovanje.

Tisti, ki nekoga ali nekaj ljubi: se tega drži, oklepa (5 Mz 11,22; 30,20; Prg 18,24), hodi, teka za tem oz. tistim (Iz 1,23, Jer 2,25), ga išče (Prg 8,17), mu izkazuje dobroto (Jer 31,3; Oz 11,4).

  • Hebrejska beseda ahava (ljubiti) se nanaša na vedenje in na način odnosa (ne na čustvo).
    • Zato je ljubezen moč "zahtevati".

Kdor ljubi (אֹהֵ֣ב) veselje, bo obubožal, kdor ljubi (אֹהֵ֥ב) vino in mazilno olje, ne bo obogatel. Prg 21,17

 /.../ dam onim, ki me ljubijo (אֹהֲבַ֥י), stalno blago v dediščino in napolnim njih zakladnice. Prg 8,21

Toda kaj je prava ljubezen?

EROS je moč našega telesa.

  • veselje prvega srečanja, vzhičenje, čudenje, pesem veselja.
  • Je hrepenenje, da bi pritegnil pozornost drugega, da bi te opazil, videl,
  • da bi iz anonimnosti postal nekdo za drugega.

FILIA je moč naše duše.

Moč duše je sposobnost PRIJATELJSTVA:

Je tista sila, moč, ki ti pomaga, da znaš biti blizu, ob osebi, da jo začutiš, vidiš, slišiš, se zanjo zanimaš. Ko veš, da je med tabo in drugim en skupen sveti prostor.

To je sreča, ki nam jo podarja FILIA – sestra EROSA.

FILIA pomeni, da si z naklonjenostjo podelimo misli, sanje, čustva. Da se z veseljem poslušamo in zanimamo drug za drugega. Da ti ni vseeno za drugega.

AGAPE je moč Duha
Je torej, ki je ljubezen do konca. Ljubezen, ki te spodbuja, da se podariš v celoti. To je ljubezen, ki je sposobna umreti za drugega. Materinska in očetovska ljubezen, ki ne šteje zla, ki ga je prejela.

AGAPE – je kreativna ljubezen. Vedno najde pot do sprave, drugega, do ustvarjanja občestva.

Je nežnost brez agresivnosti.

Je ljubezen, ki drugemu dovoli, da odgovori tudi z »ne«, ker ne štarta s pričakovanji o vzajemnosti. Daje, ker je našla dobro v dajanju samem.

Gre za darovanje sebe, da bi drugi živel.

Back to top