Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Slovensko biblično gibanje si prizadeva po besedah 2. vatikanskega cerkvenega zbora v dogmatični konstituciji O Božjem razodetju (22), da bi bil "na široko odprt dostop do Svetega pismaSlovensko biblično gibanje deluje na področju biblične pastorale v Cerkvi na Slovenskem in sodeluje s podobnimi ustanovami v zamejstvu in tujini.

Ena izmed nalog Bibličnega gibanja je povezovanje bibličnih skupin in podpiranje njihovega delovanja z organiziranjem izobraževanj, duhovnih in molitvenih srečanj ter s prirpavo dobre strokovne in pastoralne biblične literature

Tri leta že izdajamo prenovljeno revijo Slovenskega bibličnega gibanja (SBG) BOŽJA BESEDA DANES. Revija želi biti koristen pripomoček in spodbuda tako pri delu v bibličnih skupinah kot tudi pri osebni biblični formaciji. Prispevke za revijo ali pa predloge, kakšno revijo bi si želeli, pa lahko pošljete na naslov urednice Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Volilni občni zbor Slovenskega bibličnega gibanja

Vse člane bibličnih skupin, člane Biblične šole EG in vse prijatelje Svetega pisma vabimo na volilni občni zbor Slovenskega bibličnega gibanja (SBG), ki bo 28. novembra 2018, ob 18.30 v Domu sv. Jožefa v Celju. Na njem bomo predstavili delo gibanja v preteklem obdobju, izvolili novo vodstvo za obdobje 2018-2023 ter predstavili načrte statutarne prenove bibličnega gibanja.

  1. Pozdravi udeležencem občnega zbora
  2. Poročilo predsednice s. Snežne Večko o delovanju SBG v zadnjem letu.
  3. Finančno poročilo blagajničarke ge. Lilijane Bole
  4. Volitve novega odbora in novega vodstva SBG.
  5. Pobude in predstavitev načrtov novega vodstva SBG.

s. dr. Snežna Večko OSU, predsednica SBG

 

Osnovna metoda za branje Svetega pisma in molitev ob njem v biblični skupini

Prizadevamo si, da branje ne ostaja zgolj na ravni razpravljanja, temveč, da Sveto pismo vedno bolj postaja tudi knjiga naših življenjskih izkušenj. Kot občestvo rahljamo zemljo naših življenj, da bo lahko vzklilo seme Božje besede in se v skupni molitvi obračamo Nanj, ki daje rast.

1. korak: Vstop v molitev - želja po srečanju z Besedo življenja

Kot otroci se odpiramo Besedi … Na začetku zavestno naredimo znamenje križa s prošnjo k Očetu, da bo vodil naše misli in razum, s prošnjo k Sinu, da bo govoril po naših besedah in s prošnjo k Svetemu Duhu za dar spoznanja in ljubezni, da bomo to kar spoznavamo udejanjili v naših življenjih. Sledi krajša molitev:

Gospod Jezus, zahvaljujemo se ti za tvojo prisotnost. Daj nam milost, da bom zrli bogastvo razodevanja tvoje besede, s katero nas vabiš naj sprejmemo neusahljivi vir življenja, ki nam ga podarjaš. Amen.

2. korak: Branje in pomnjenje prebranega

Prisluhniti Božji besedi namreč pomeni utihniti v sebi, da bomo lahko Besedo sprejeli za  svojo. Srečamo se s toposom in si predstavljamo kraje in se vživimo v dogodke.

Ostanemo v tišini, vsak zase odlomek prebere še enkrat, dvakrat … Besede, ki jih ponavljamo postajajo naše, Božja beseda pa je živa in dejavna, se nas dotika, nas vznemirja … Izmenjamo in podarimo si kar nas je v ob poslušanju in branju nagovorilo, vzpodbudilo, vznemirilo, in tako prebrano besedo ponavljamo.

Po vsaki besedi, zapisani v Svetem pismu, nam govori Gospod. Besedo hoče ohraniti, si jo zapomniti, okušati, premlevati, primerjati… Odkriva se njen širši in globlji pomen.

3. korak: Molitev in ponotranjenje

Branje Svetega pisma vedno spremlja molitev. Začenjamo s konkretno in pristno prošnjo: Kaj mi/nam želiš povedati prav po tem odlomku? K čemu me vzpodbujaš v mojem življenju? 

4. korak: Prošnja z vero

Vera je dar, za ta dar pa je treba vedno znova prositi. Izročanje Bogu in odpiranje.

5. korak:  Pripovedovanje in delovanje

Zapišem spoznanje in sklep, kako bom sporočilo tega odlomka živel z Njim. Božja beseda je hrana, pomembno pa je, da to hrano ponesemo tudi drugim.

Pet korakov, pot ki jo vsak mesec znova začenjamo je trening branja, poslušanja in izpolnjevanja Božje besede, naše življenje pa dobiva okus ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, blágosti, dobrotljivosti … (prim Gal 5,22).

 

Back to top