Velikonočni čas nas neprestano vabi, da stopimo iz sebe in vstopimo v navzočnost poveličanega Kristusa oziroma da v tej navzočnosti ostajamo. Kakšna milost in neizmeren dar! Vprašanje se postavi, zakaj smo tako nebogljeni pri sprejemanju tega zastonjskega daru. Zakaj raje ostajamo »zunaj« Njega, zunaj občestva, zaprti, preplašeni? Zakaj se skupaj s sestro in bratom ne odpravimo na p(P)ot in se pogovarjamo, kot sta naredila učenca na poti v Emavs.

Na pot z Besedo Po letu usmiljenja, ko so mnogi tudi ob branju Svetega pisma na novo odkrivali obličje usmiljenega Očeta in gotovo tudi osebno doživeli njeno blago moč, smo povabljeni, da nadaljujemo pot z Besedo. Ta bo včasih sončna in vesela, drugič pusta, temna in težka, potem pa spet presenetljiva in topla. A najpomembnejše je vedeti, da nismo sami, ko beremo Božjo besedo, da nismo mi glavni akterji našega življenja. »Postaviti Jezusa, ki se razodeva in se da videti, v središče našega življenja … Povabljeni smo, da ga spoznamo in prepoznamo v življenju, v številnih življenjskih okoliščinah.«

Pred vami je tretja številka revije Božja beseda danes v prenovljeni in razširjeni podobi.

V njej boste odkrili razlago izbranih odlomkov Svetega pisma. Starozavezni pisec nam je posredoval razlago stvarjenja sveta, mesto človeka v njem in sveti značaj sobote, odlomek Nove zaveze pa nas postavlja naravnost v vrenje v mladi korintski krščanski skupnosti, kjer Pavel pomete z njihovimi praznimi prepiri in jim pove, da je križani Kristus edini živi temelj njihovega novega življenja.

Dragi prijatelji Božje besede! Pred vami je druga številka revije Božja beseda danes v prenovljeni in razširjeni podobi. Ob jubilejnem letu usmiljenja se revija pridružuje Cerkvi v razmišljanju o (Božjem) usmiljenju in pričevanju žive izkušnje Očetove bližine.

Najprej boste lahko brali razlago starozaveznega odlomka o grehu prvega človeka (1 Mz 3), razlago pripovedi o človekovi skušnjavi in padcu. V razlagi odlomka iz Nove zaveze Bog na težo greha Adama in Eve odgovarja s polnostjo odpuščanja – s kelihom svoje krvi in svojega telesa. Obhajanje Gospodove večerje, ki neprestano obnavlja milost človekovega rajskega stanja, je danes kot nekoč v korintski skupnosti središče in življenjski vir občestva Cerkve. V Prvem pismu Korinčanom s Pavlom tako prepoznavamo vrednost in pomen telesa, ki ga obhajamo v obedu Gospodove večerje.

»Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.« (Heb 4,12)

Dragi prijatelji Božje besede, vesela sem, da lahko predstavim novo številko revije Božja beseda danes, ki jo izdaja Slovensko biblično gibanje. Revija, ki je vsa leta spodbujala tako delo v bibličnih skupinah kot tudi osebno biblično rast, izhaja že od leta 1994. Soustvarjali so jo številni priznani biblicisti in bralci Svetega pisma, ki so jo skrbno zasnovali in oblikovali. Novi uredniški ekipi se je zdaj pokazala priložnost, da njihovo delo nadgradi. Ker si želimo, da bi bila revija še privlačnejša in uporabnejša za širjenje védenja o Svetem pismu ter v pomoč in vzpodbudo voditeljem bibličnih skupin, smo se odločili, da jo prenovimo in razširimo z vsebinami, ki bodo pomagale pri branju in poglabljanju v Božjo besedo.

Predstavljamo vam revijo Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)BOŽJA BESEDA DANES. Revija izhaja že 22 let. Njen prvi urednik in ustanovitelj je bil dr. Rudi Koncilija. Mnogi so se v tem času trudili, da bila revija koristen pripomoček in spodbuda tako pri delu v bibličnih skupinah kot tudi pri osebni biblični formaciji.

Danes je vrsta na nas, da revijo ohranimo privlačno in koristno za širjenje vedenja o Svetem pismu in poglabljanje življenja z Božjo besedo. V okviru SBG je bila ustanovljena delovna skupina, ki bo skrbela za prenovo revije.

Skupino sestavljajo Špela Fortuna, s. Ivanka Tadina, Tatjana Rupnik, Jana Podjavoršek, Samo Skralovnik in Maksimilijan Matjaž. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri nastajanju revije in pri seznanjanju o njej. Mnoge biblične skupine in posamezniki revije še ne poznajo. 

Če bi revijo želeli prejemati na dom, pišite na naslov:

Prispevke za revijo ali pa predloge, kakšno revijo bi si želeli, pa lahko pošljete na naslov urednice Špele Fortuna

Veseli bomo, če bo revija lahko pomagala tudi vam pri odkrivanju bogastva Svetega pisma in lepote življenja z Božjo besedo!

Slovensko biblično gibanje deluje na področju biblične pastorale v Cerkvi na Slovenskem in sodeluje s podobnimi ustanovami v zamejstvu in tujini.

 

Slovensko biblično gibanje, Poljanska 2, 1000 Ljubljana

Email: lilijana.bole43@gmail.com
Tel.: 01 431-42-78
sbg logo

Back to top