Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene eksegetske vaje.

Na posameznem roku se lahko opravijo tudi manjkajoči pisni kolokviji. Ustni izpiti se začenjajo eno uro po razpisanem terminu. 

 

Izpitni roki v zimskem semestru 2018/2019

Ljubljana:

Ponedeljek, 21. 01. 2019:

Eksegeza Evangelijev (pisni kolokviji ob 15:00)

 

Petek, 1. 02. 2019:

Eksegeza Evangelijev (in Apostolskih del) (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Janezovega evangelija; Janezovi spisi (ob 9:00)

Teologija Nove zaveze (ob 15.00)

  

Četrtek, 14. 02. 2019:

Eksegeza Evangelijev (in Apostolskih del) (pisni kolokvij ob 9:00)

Teologija Nove zaveze (ob 15.00)

 

Maribor:

Ponedeljek, 21. 01. 2019:

Eksegeza Evangelijev (pisni kolokvij ob 9:00)

 

Torek, 12. 02. 2019:

Eksegeza Evangelijev (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

 

 

Back to top